Get Adobe Flash player

Кантарджийница

КАНТАРДЖИЙНИЦА

Кантарджийството е един от старите занаяти в Панагюрище. Кантарджийте предоставят топузите от кантарите за гюлета на черешовата артилерия през 1876 г. На първото българско промишлено-земеделско изложение в Пловдив през 1872 г., Петър Длъгнеков от Панагюрище получава златен медал за свой кантар.