Get Adobe Flash player

Занаяти

ЗАНАЯТИ - ПАНГЮРСКИТЕ ЗАНАЯТИ ПРЕЗ ВЪЗРЖДАНЕТО

 

 “Панагюрище кичеше, като роза разцъфтена, зелено кадифените поли на несравнимата по хубостите си Средна гора. Богинята на изобилието и богатствата държеше прострена над него своята щедра ръка и из нейния неизчерпаем рог се изливаше богатство и щастие за всички. По широките тревисти поляни на Панагюрска Средна гора пасяха хиляди овце, коне, говеда, които доставяха месо, продукти и работен добитък не само за Панагюрище и околностите му, но и за много други градове на обширната Отоманска империя. Стотици работилници с хиляди работници: мъже, жени, деца от тъмни зори до късна вечер непрекъснато действуваха и произвеждаха грамадни количества стоки, които се разнасяха надалече и нашироко.
 Панагюрище представляваше тогава пчелин през медоносна година.
”Из “ Бележки върху икономическото положение на града Панагюрище преди и след въстанието ”
Марин Влайков