Get Adobe Flash player

Експозиции

Музейният комплекс, освен сградата на историческия музей, включва:

  •  самостоятелна експозиционна зала за изложби
  • Дудекова къща - архитектурно - исторически паметник с национално значение
  • Джунова къща - с разположена в нея тематична експозиция "Панагюрска златарска школа";
  • Синя Хаджидимитрова къща - с разположена в нея колекция на дарение "Иван Деянов";
  •  Бяла Хаджидимитрова къща, в която е разположена музейната библиотека.  
 

Вътрешен интериор от панагюрски къщи