Get Adobe Flash player

Абаджийница

АБАДЖИЙНИЦА


Панагюрските абаджии изнасяха за сегашна Турция шита стока за около 200 000 златни гроша, а заедно с нея и до 20 000 аршина бало. В Панагюрище дохождаха търговци от Измир, Кишан, Малгара, Ортакьой и Цариград, а така също и търговци копривщенци и клисурци , които изнасяха годишно за горните градове до 100 000 аршина бало. Годишно панагюрските абаджии откарваха за Пирот, Ниш и тогавашна Сърбия от 150 000 до 200 000 аршина бало и шаяк  и имаха грамадни печалби. В Панагюрище дохождаха търговци даже из Босна ….. и търговци из Гърция посещаваха всека година Панагюрище”