Get Adobe Flash player

Джунова къща

ГРАДСКИ БИТ И КУЛТУРА

МУЗЕЕН КОМПЛЕКС - ЕКСПОЗИЦИЯ "ПАНАГЮРСКА ЗЛАТАРСКА ШКОЛА"

ДЖУНОВА КЪЩА 

Тематичната експозиция "Панагюрска златарска школа" е разположена в Джуновата къща - част от музейния комплекс, построена през 1893 г.

Златарското производство заема важно място в общия икономически и културен подем в Панагюрище през XIX век.

Експозицията проследява възникването и развитието на Панагюрската златарска школа и владеените от нея техники на изработка: леене, емайл, коване и филигран.

Основно производство на панагюрските златари са били украшенията, трапезната и църковна утвар. Показаните в експозицията накити говорят за формиране на народна школа с ярко изразено своеобразие и демократичен дух.