Get Adobe Flash player

Кожухарница

КОЖУХАРНИЦА

Кожите, що падаха от козите совати, се обработваха в панагюрските табакхани и се превръщаха в хубав бял сахтиян и мешин. Това помогна да се развие в Панагюрище широка и ползовита търговия с изработените кожи. В панагюрските табакхани се изработваха до 30 000 кожи бял сахтиян и до 5000 кожи мешин. Тази стока се продаваше на търговци из София, Пловдив, Самоков, Ниш, Босна и Виена.