Get Adobe Flash player

Златарница

ЗЛАТАРНИЦА

Златарството е един от първите занаяти, които възкръсват от пепелищата на османското нашествие. През 18 век Панагюрище, като център на златарското производство е с определен регионален пазар, включващ околните селища.
Панагюрските златари създават уникални по своята художествена и историческа ценност произведения, осветили подвига на Априлското въстание.