Get Adobe Flash player

За Нас

Историческият музей има следните отдели - Археология, Етнология, Българските земи XV - XIX век, Нова и най-нова история. Към музея функционират като обслужващи звена специализирана библиотека с над 6000 тома научна литература - старопечатни книги и периодични издания и фондохранилище, организирано в самостоятелна сграда. През 1964 г. е построена двуетажна музейна сграда с площ от 400 кв. м, в която е изградена експозиция, посветена на участието на Панагюрище в Априлското въстание през 1878 г.Музейният комплекс, освен сградата на историческия музей, включва:

  • самостоятелна експозиционна зала за изложби, построена през 1986 г.
  • Дудекова къща - архитектурно - исторически паметник с национално значение, построена през средата на XIX век;
  • Джунова къща - с разположена в нея тематична експозиция "Панагюрска златарска школа"
  • Синя Хаджидимитрова къща - с разположена в нея колекция на дарение "Иван Деянов"
  • Бяла Хаджидимитрова къща, в която е разположена музейната библиотека

Музеят обслужва Мемориалния комплекс "Априлци", посветен на участниците в Априлското въстание от 1876 г., историческата местност "Оборище" и къщата - музей "Райна Княгиня". Историческият музей - Панагюрище предлага следните услуги:

  • тематични екскурзии: "Панагюрище - център на Априлското въстание" с посещение на  Оборище, къща - музей "Райна Княгиня", музеен комплекс "Тутева къща" и мемориал "Априлци"; "Тракийски древности" - Панагюрище, Стрелча
  •  изложби на художествени произведения, исторически, археологически, етнографски и фотодокументални изложби.
  •  експозиционна площ за временни изложби от различен характер с надеждна охрана