Get Adobe Flash player

История

Днешният исторически музей в Панагюрище е създаден на 20.01.1951 г. и е утвърден с решение на Колегиума на Комитета по култура и изкуство от 27.12.1966 г.

Той е научен и културно-просветен институт, осъществяващ опазването и съхраняването на паметниците на културата в Панагюрската община.
Изследва, документира и представя културни ценности с познавателна и естетическа цел.
По профил музеят е общоисторически с Природонаучен отдел и съхранява във фондовете си над 18 000 музейни единици.

 

Интериор от къща - музей Райна Княгиня