ИдентификацияПрофил на купувача

За да виждате коректно информацията в това меню, моля използвайте Mozilla Firefox или Google Chrome!!! За тези, които предпочитат Internet Explorer, моля да използват  нови версии!!!ВИЗИТКА Печат Е-мейл

Официално наименование

Община Панагюрище

Булстат

000351743

Адрес

пл. 20-ти април 13

Град

Панагюрище

Пощенски код

4500

Държава

България

Лице за контакт

Никола Иванов Белишки – кмет на Община Панагюрище

Телефон

0357 60041

Факс

0357 63068

Електронна поща

obstina@abv.bg; oba.panagyurishte@gmail.com

Адрес на възложителя(URL)

www.panagyurishte.org

Работно време

от 8:00 часа до 17:00 часа

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛA ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Печат Е-мейл

file icon pdf ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛA ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Последно променен на Петък, 30 Януари 2015 13:25
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Печат Е-мейл

file icon pdf ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Последно променен на Вторник, 20 Януари 2015 09:53
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9037477 Печат Е-мейл

Физическа и техническа охрана на обекти - общинска собственост

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

file icon doc МЕТОДИКА

file icon doc СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ

file icon doc ОФЕРТЕН ФОРМУЛЯР

file icon doc ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

file icon pdf Протокол

file icon pdf Договор СОТ

Последно променен на Четвъртък, 29 Януари 2015 13:11
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9037331 Печат Е-мейл

"ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОРИТОТО НА Р. ЛУДА ЯНА В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА  ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР“

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

file icon doc ОБРАЗЦИ

file icon jpg I ЕТАП

file icon jpg II ЕТАП

file icon jpg III ЕТАП

file icon jpg IV ЕТАП

file icon pdf Потокол

Последно променен на Неделя, 22 Март 2015 14:53
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9037004 Печат Е-мейл

„Реконструкция на площад „Пенчо Хаджилуков“ в град Панагюрище“.

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon pdf ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon doc ОБРАЗЦИ

file icon doc ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

file icon xls КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

file icon pdf ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

file icon pdf ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

file icon pdf ГЕОДЕЗИЧЕСКА СНИМКА

file icon pdf ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

file icon pdf ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЧАСТ ВЕРТИКАЛНА

file icon pdf ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

file icon pdf ПЛАН

file icon pdf ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН

file icon pdf ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

file icon pdf Договор за СМР и приложения

Последно променен на Вторник, 20 Януари 2015 09:54
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9036512 Печат Е-мейл

„Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на коритото на река Луда Яна в регулационните граници на град Панагюрище“.

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

file icon doc ОБРАЗЦИ

file icon jpg ЕТАП I

file icon jpg EТАП II

file icon jpg ЕТАП III

file icon jpg ЕТАП IV

Публичната покана е свалена от Портала – раздел „Публични покани“ на Агенция по обществени поръчки, съгласно Заповед № 800 от 02.12.2014 г. на Кмета на Община Панагюрище.

Последно променен на Сряда, 03 Декември 2014 09:40
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9035951 Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВИЛА 7, ДЕТСКИ ЛАГЕР, СЕЛО ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

file icon doc ОБРАЗЦИ

file icon pdf ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

file icon pdf ФАСАДИ

file icon pdf ПЛАН НА ПОКРИВНИ ЛИНИИ

file icon pdf РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА +0.00

file icon pdf РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА +3.10

file icon pdf ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ А-А

file icon pdf ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ

file icon pdf ДОГОВОР

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА

Последно променен на Сряда, 14 Януари 2015 09:07
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9035524 Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАРИ ПО УЛ. "ОДРИН" В ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ.

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

file icon doc ОБРАЗЦИ

file icon doc ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

file icon pdf ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

file icon pdf СКИЦА

file icon pdf СИТУАЦИЯ

file icon pdf ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ

file icon pdf ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ.

file icon pdf ДОГОВОР ЗА СМР

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

file icon pdf ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Последно променен на Четвъртък, 11 Декември 2014 13:17
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9035135 Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на  град Панагюрище

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

file icon doc ОБРАЗЦИ

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

file icon jpg ЕТАП I

file icon jpg ЕТАП II

file icon jpg EТАП III

file icon jpg EТАП IV

file icon pdf РАЗЯСНЕНИЕ КЪМ 31.10.2014 г.

 

Уведомявам Ви, че променям датата и мястото на отваряне на офертите от 06.11.2014 г. от 13:30 часа в приемна зала в Административната сграда на Община Панагюрище на 10.11.2014 г. от 13:30 часа в заседателната зала в Административната сграда на Община Панагюрище, поради възпрепятстването на инж. Сава Тачев – хидроинженер да присъства на заседанието на комисията и липсата на резервен член притежаващ професионална компетентност свързана с предмета на поръчката.

 

НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на Община Панагюрище

file icon pdf Заповед № 735 от 06.11.2014 г.

 

Уведомяваме, че променяме датата на отваряне на офертите от 10.11.2014 г. от 13:30 часа в заседателна зала в Административната сграда на Община Панагюрище на 11.11.2014 г. от 13:30 часа в заседателна зала в Административната сграда на Община Панагюрище, поради възпрепятстването на председателя на комисията г-жа Таня Николова – правоспособен юрист и член на комисията инж. Сава Тачев – хидроинженер да присъстват на заседанието и поради липсата на  резервен член притежаващ професионална компетентност свързана с предмета на поръчката.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на Община Панагюрище

file icon pdf Заповед № 750 от 10.11.2014 г.

file icon pdf ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

  1. На основание чл.69, ал.1, т.3 комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СП-90“ ООД, град Враца.
  2. На основание чл.69, ал.1, т.3 комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СТИВ 88“ ЕООД, град София.

Комисията приема, че и двамата участници не представят доказателства, установяващи съответствието им с минималните изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, и че са налице пречки за разглеждане и оценяване на предложенията им.

Обществената поръчка е затворена.

Последно променен на Петък, 28 Ноември 2014 08:31
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9034420 Печат Е-мейл

„Зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Панагюрище за оперативен сезон 2014/2015 година".

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

file icon pdf ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Последно променен на Сряда, 29 Октомври 2014 11:54
 
Още статии...
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Край >>

Страница 1 от 7