Профил на купувача

За да виждате коректно информацията в това меню, моля използвайте Mozilla Firefox или Google Chrome!!! За тези, които предпочитат Internet Explorer, моля да използват  нови версии!!!ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

 

Възлагане на обществена поръчка по реда на гл. VІІІ а от ЗОП с предмет:  „Строителство на обект: Възстановяване на паркови пространства в с. Оборище и с. Панагюрски колонии“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Възстановяване на парка при Руски паметник в с. Оборище ”; Обособена позиция 2: „Възстановяване на паркови пространства и алеи в с. Панагюрски колонии”

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА - ОБОРИЩЕ

file icon pdf ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА - ОБОРИЩЕ

file icon pdf КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

file icon pdf ГЕН ПЛАН - ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ

file icon pdf ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА - ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ

file icon pdf КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ - ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

file icon pdf КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Строителство на обект: Възстановяване на паркови пространства в с. Оборище и с. Панагюрски колонии“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Възстановяване на парка при Руски паметник в с. Оборище ”; Обособена позиция 2: „Възстановяване на паркови пространства и алеи в с. Панагюрски колонии” - КЛАСИРА на първо място Консорциум „ВиДжиАр ДжиЕл“ ДЗЗД, гр.Пловдив.


Последно променен на Вторник, 20 Май 2014 13:14
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

file icon pdf РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

file icon pdf ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

file icon pdf ЧАСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА

file icon pdf ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ

file icon pdf РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО

file icon pdf КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

file icon pdf ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Строителство на обект - реконструкция и ремонт на Стара Баня и обособяване на Център за временни изложения с туристическа цел" - КЛАСИРА на първо място " Ремстрой - ИТД "ЕООД гр.Пловдив.

Последно променен на Вторник, 20 Май 2014 13:21
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл

"Подобряване на достъпа до Лесопарк с. Баня”.

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

file icon pdf ГЕН ПЛАН

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

file icon pdf РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ

file icon pdf РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ №2/02.04.2013 г.

Класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Осъществяване на строително ремонтни дейности за Подобряване на достъпа до Лесопарк с. Баня“ - КЛАСИРА на първо място Консорциум „ВиДжиАр ДжиЕл“ ДЗЗД, гр.Пловдив.

Последно променен на Вторник, 13 Май 2014 06:17
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Строителство на обект„Ремонт на читалища в с. Елшица и с. Бъта" по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „ Ремонт на НЧ "Васил Левски - 1925", с. Елшица; Обособена позиция № 2: „Ремонт на НЧ "Никола Йонков Вапцаров- 1927", с. Бъта”

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf Обособена позиция № 1 - Елшица

file icon pdf Обособена позиция № 1 - Елшица

file icon pdf Обособена позиция № 2 - Бъта

file icon pdf Обособена позиция № 2 - Бъта

КЛАСИРАНЕ на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Строителство на обект: „Ремонт на читалища в с. Елшица и с.Бъта“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на НЧ "Васил Левски - 1925", с.Елшица“ Обособена позиция № 2: „Ремонт на НЧ"Никола Йонков Вапцаров- 1927", с.Бъта“, въз основа на резултатите от извършената комплексна оценка (КО) на офертите както следва:

За Обособена позиция № 1: „Ремонт на НЧ "Васил Левски - 1925", с.Елшица“

Първо място: „Седстрой“ ЕООД гр.Самоков с КО 99.67 точки;

Второ място: Консорциум „ВиДжиАр ДжиЕл“ ДЗЗД, гр.Пловдив с КО 79.49 точки;

За Обособена позиция № 2: „Ремонт на НЧ"Никола Йонков Вапцаров- 1927", с.Бъта“

Първо място: Консорциум „ВиДжиАр ДжиЕл“ ДЗЗД, гр.Пловдив с КО 98.57 точки;

Второ място: -„Седстрой“ ЕООД гр.Самоков с КО 96.67 точки;


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

„Строителство на обект: "Възстановяване на спортни площадки"

по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Възстановяване на спортна площадка за мини футбол – с. Оборище”;

Обособена позиция № 2: „Възстановяване на две спортни площадки за футбол, баскетбол и волейбол – с. Панагюрски колонии”

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc Документация за участие

file icon pdf Обособена позиция № 1

file icon pdf Обособена позиция № 1 - 01

file icon pdf Обособена позиция № 1 - 02

file icon pdf Обособена позиция № 2

file icon pdf Обособена позиция № 2 - 01

file icon pdf Обособена позиция № 2 -02

file icon pdf КС и ТС

Класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Строителство на обект: "Възстановяване на спортни площадки"

по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Възстановяване на спортна площадка за мини футбол – с. Оборище”;

Обособена позиция № 2: „Възстановяване на две спортни площадки за футбол, баскетбол и волейбол – с. Панагюрски колонии”

- КЛАСИРА на първо място " Ремстрой - ИТД "ЕООД гр.Пловдив.

Последно променен на Вторник, 20 Май 2014 13:13
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 5 от 15