Контакти Общинска администрация - Панагюрище

П.К. 4500 гр. Панагюрище  пл. "20-ти април" №13

Работно време на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНАГЮРИЩЕ:

от 08:30ч. до 12:30ч.
от 13:30ч. до 17:30ч.

Работно време на
Център за административни услуги

от 08:00ч. до 18:00 ч. без прекъсване

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН  0878 872699

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>
Страница 1 от 4
# Име Позиция Телефон Мобилен телефон Факс
1 Никола Белишки Кмет на Община Панагюрище 0357 600-41
2 Георги Павлов Заместник - кмет “Стопански дейности” 0357 600-43
3 Галина Матанова Заместник - кмет “Хуманитарни дейности” 0357 600-44
4 Таня Ненкова Секретар на Община Панагюрище 0357 600-45
5 Радка Костуркова Старши експерт “Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество” 0885 002 443; 0884 482615 0357 600-82
6 арх. Николай Младенов Главен архитект 0357 600-73
7 Юлия Николова Финансов контрольор 0357 600-96
8 Павлина Делийска Стажант одитор 0357 600-91
9 Мария Кузманова-Нонова Стажант-одитор 0357 600-91
10 Радиана Караджова Главен специалист “Канцелария на кмет” 0357 600-41
11 Донка Чамова Началник отдел “Административно-правно и информационно обслужване” 0357 600-46
12 Пенка Парпулова Главен експерт “Човешки ресурси” 0357 600-58
13 Панайот Николов Главен експерт “ информационно обслужване” 0357 600-74
14 Олга Иванова Старши експерт "Деловодство и обслужване на канцелария на кмет и общински съвет" 0357 600-50
15 Галина Каракашева Младши експерт “Гражданско състояние” 0357 600-69
16 Марина Казакова Младши експерт “Информация” – ЦУИГ 0357 600-50
17 Паца Добрева Главен специалист “ЕСГРАОН” 0357 600-55
18 Елисавета Огорялкова Касиер – ЦУИГ 0357 600-50
19 Диана Терзиева Главен специалист “Архив и деловодство” ---
20 Цветана Якова Началник отдел “Финансово-счетоводни дейности и бюджет" - главен счетоводител 0357 600-89