Профил на купувача

За да виждате коректно информацията в това меню, моля използвайте Mozilla Firefox или Google Chrome!!! За тези, които предпочитат Internet Explorer, моля да използват  нови версии!!!Отваряне на ценови оферти Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

ОТНОСНО: Процедура по възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на  одит по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.69а от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници в горецитираната процедура ще се проведе на 29.01.2014 г. от 14:00 часа в заседателна зала на първи етаж в административната сграда на Община Панагюрище.

Кирил Дойчинов

Председател на комисията

 
Договаряне без обявление по ЗОП Печат Е-мейл

Номер:  00564-2014-0002

 

Описание:

„Доставка на обзавеждане и оборудване за изграждане на "Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с увреждания, гр. Панагюрище", финансиран от Оперативна програма регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

 

file icon pdf Решение № 4 от 20.01.2014 г.

file icon pdf Покана за участие

file icon pdf Решение № 5 от 03.02.2014 г. - за класиране на участниците в процедурата

Последно променен на Понеделник, 03 Февруари 2014 13:14
 
Решение по чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

file icon pdf Решение № 3 от 16.01.2014 г. за откриване на процедура с предмет: "Доставка на гориво за отопление на детски градини и училища на общинска бюджетна издръжка, общинска администрация и други общински поделения на територията на община Панагюрище за периода 2014-2015 год."

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   
Сряда, 15 Януари 2014 00:00

“Избор на оператор за отпечатване, опаковане и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от Общинска администрация - Панагюрище за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.”

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 
Разработване и извършване на предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Панагюрище за периода 2014 – 2020 г Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Разработване и извършване на предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Панагюрище за периода 2014 – 2020 г

file icon pdf Документация

file icon doc Образци

file icon pdf Разяснение по поръчката към 21.01.2014 г.

Последно променен на Вторник, 21 Януари 2014 14:01
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 7 от 15