Профил на купувача

За да виждате коректно информацията в това меню, моля използвайте Mozilla Firefox или Google Chrome!!! За тези, които предпочитат Internet Explorer, моля да използват  нови версии!!!Публична покана по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на общинска администрация Панагюрище“ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Публична покана по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на общинска администрация  Панагюрище“ по две обособени позиции:

Обособена позиция 1 :“Доставка на офис обзавеждане“

Обособена позиция 2:“Доставка на метални архивни шкафове“

file icon zip Документация

file icon doc Изисквания за участие

Последно променен на Сряда, 25 Септември 2013 06:08
 
„Благоустрояване на части от ул. ”Георги Павлов”, ул. „Благой Ендаров” и площад „Септемврийци” с.Бъта, Община Панагюрище” Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

„Благоустрояване на части от ул. ”Георги Павлов”, ул. „Благой Ендаров” и площад „Септемврийци” с.Бъта, Община Панагюрище”

file icon doc Образци

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст на територията на община Панагюрище за учебната 2013/2014 г. по направления: I. ОБОРИЩЕ – ПАНАГЮРИЩЕ и обратно (сутрин 46 ученика: пътуващи в 13:30 ч. – 41 ученика; пътуващи в 16:30 ч. – 5 ученика), II. БЪТА – ПАНАГЮРИЩE и обратно (сутрин 51 ученика: пътуващи в 13:30 ч. – 27 ученика; пътуващи в 16:30 ч. – 24 ученика). Превозът ще се извършва по предварително определени маршрутни разписания, при спазване на всички нормативни изисквания свързани с дейността.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon zip ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 
Решение № 24 от 11/09/2013 Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

 

Решение № 24 от 11/09/2013 за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на обзавеждане и оборудване за изграждане на „Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца с увреждания, гр.Панагюрище“, финансиран от Оперативна програма регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/1.1-12/2011/052 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск.

file icon pdf Решение № 24 от 11/09/2013 г.

 
Открита процедура по ЗОП Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

”Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”.

Решение

Обявление за поръчка

file icon doc Документация за участие

file icon pdf Решение за прекратяване

Решение № 25 от 19.09.2013 г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”

Последно променен на Четвъртък, 19 Септември 2013 12:59
 
<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 Следваща > Край >>

Страница 12 от 15