Отпадъци Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Как става предаването на отпадъци на РДБО „Панагюрище" за физически лица:

  1. Подаване на Заявление №11 в Общинска администрация Панагюрище.

-         Заявлението трябва да съдържа вид и количество на отпадъка който желаете да изхвърлите.

-         Дали отпадъка ще бъде извозен със собствен транспорт или желаете да Ви бъде осигурен транспорт.

-         Заявлението ще бъде разгледано в 3 дневен срок.

  1. Заплащането на извозеното количество отпадък става с Решение на общински съвет за всяка година

Как става предаването на отпадъци на РДБО „Панагюрище" за юридически лица:

1. Подаване на Заявление №11 в Общинска администрация Панагюрище.

-         Заявлението трябва да съдържа вид и количество на отпадъка който желаете да изхвърлите.

-         Заявлението ще бъде разгледано в 3 дневен срок.

-         Охарактеризиране на отпадъците в РИОСВ

-         Сключване на договор с Община Панагюрище

-         Ако отпадъците се извозват със собствен превоз разрешително за превоз за отпадъци.

Биоразградимите отпадъци ще се събират два пъти в седмицата по определен график който ще бъде обявяван на страницата на Община Панагюрище.

Подаването на сигнали става на телефоните:

-         0357 6 36 20 - ОП"Чистота"

-         0357 6 00 47 - Мероприятие „Управление на дейности по опазване на околната среда" към Община Панагюрище

 Регистър на площадките за съхранение на отпадъци

Последно променен на Сряда, 22 Март 2017 02:56