Отпадъци Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

file icon pdf Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а от Закона за водите и чл.9, aл. 2 от Инструкция за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане от находища на минерални води изключителна държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление и ползване на Община Панагюрище)Околна среда

Отпадъци

  • Битови отпадъци

Извозване на битови отпадъци ( заповед 647/30.10.2017г.)

  • Специфични потоци отпадъци

Отпадъци от опаковки

В Община Панагюрище е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери по уличната мрежа от организация по оползотворяване  „Екопак България” АД

  • Регионално депо за неопасни отпадъци „Панагюрище

file icon pdf Правила за приемане

file icon pdf Списък с код и наименование на отпадъците разрешени за приемане

  • Регионално сдружение

file icon pdf Вътрешни правила

Протоколи от общо събрание

file icon pdf Протокол 1

file icon pdf Протокол 2

file icon pdf Протокол 3

file icon pdf Протокол 4

file icon pdf Протокол 5

file icon pdf Протокол 6

file icon pdf Протокол 7

file icon pdf Протокол 8

file icon pdf Протокол 9

file icon pdf Протокол 10

http://obs.panagyurishte.org/images/pdf/naredbi/ba/2/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%20%D0%A3%D0%9E%202017.pdf

  • Национална информационна система за отпадъци

http://nwms.government.bg/wms/public/Controler?control=ReadNomenclatureForm&doc_def_id=8Минерални води

  • Находища

Находищата на термални води в община Панагюрище са:

Поибрене /сондаж 12хг/ - 41 ˚С;

Панагюрище /сондаж 9хг/ - 56 ˚С;

Баня /каптирани извори №1 „Банчето“, № 2,3,4,5 и 6 и наклонен сондаж №2/ -  39-43,4˚С,

Топилото, с. Баня /каптиран извор/ - 24,6˚С

Газян, с. Бъта /сондаж С-3/ 21˚С.


  • Процедура за издаване на разрешително за минерални води и тарифа

file icon doc Заявление 

file icon doc Декларация ЮЛ 

file icon doc Декларация ФЛ 

Тарифа 

 

Последно променен на Петък, 12 Октомври 2018 14:08