ИдентификацияМладежки проекти Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

Отчитайки ролята, която младежката общност формира в обществения живот, както и материалните и нематериални ресурси на община Панагюрище, подкрепата и задържането на младите хора в родния ни край са значим фактор при формиране на местните политиките в средносрочен и дългосрочен план.

В община Панагюрище все повече се увеличава капацитетът на структурите на гражданското общество и необходимостта те да участват в местното самоуправление. Посоката е: икономическо развитие на района, с фокус към младите хора, изграждане на широка платформа за сътрудничество, реализирани партньорства на всички нива на управление.

За втора поредна година Община Панагюрище предлага форма на организация и възможности за изразяване на инициативността и новаторството на младите хора чрез разработени, одобрени и реализирани от тях проекти, осъществявани на територията на община Панагюрище.

Основната цел е осмисляне на свободното време на младите хора чрез стимулиране на младежката инициатива, предприемчивост и креативност. Включването на младежите в конкретни дейности - проекти и целенасочени тематични кампании за всяка една сфера на обществения живот ще мотивира социалната им ангажираност и ще повиши чувството на принадлежност към родния край.

1. Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежки дейности в община Панагюрище

2. Указание за изготвяне на проекти

3. Финансови указания за изготвяне и отчитане на проекти за младежки дейности 2018

4. Проект на договор за финансиране

5. Документи за кандидатстване:

- ЗА НПО:

ЗАЯВЛЕНИЕ

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

ПРОТОКОЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ

- ЗА НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ:

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

6. Документи за отчитане

- ЗА НПО:

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО /ОТЧЕТ/

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

- ЗА НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ:

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО /ОТЧЕТ/

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ


alt


Отчитайки ролята, която младежката общност формира в обществения живот, както и материалните и нематериални ресурси на община Панагюрище, подкрепата и задържането на младите хора в родния ни край са значим фактор при формиране на местните политиките в средносрочен и дългосрочен план.

В община Панагюрище все повече се увеличава капацитетът на структурите на гражданското общество и необходимостта те да участват в местното самоуправление. Посоката е: икономическо развитие на района, с фокус към младите хора, изграждане на широка платформа за сътрудничество, реализирани партньорства на всички нива на управление.

Предлагаме нова форма на организация и поле за изява на инициативността и новаторството на младите хора чрез финансиране на проекти, осъществявани на територията на община Панагюрище.

Основната ни цел е осмисляне на свободното време на младите хора чрез стимулиране на младежката инициатива, предприемчивост и креативност. Включването на младежите в конкретни дейности - проекти и целенасочени тематични кампании за всяка една сфера на обществения живот ще мотивира социалната им ангажираност и ще повиши чувството на принадлежност към родния край.


1. file icon pdf Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежки дейности в община Панагюрище;

2. file icon pdf Указание за изготвяне на проекти;

3. file icon pdf  Финансови указания за изготвяне и отчитане на проекти за младежки дейности 2017;

4. file icon pdf Проект на договор за финансиране;

5. Документи за кандидатстване:

- ЗА НПО:

file icon doc ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

file icon doc ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

file icon doc ПРОТОКОЛ

file icon doc ДЕКЛАРАЦИЯ

- ЗА НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ:

file icon doc ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

file icon doc ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

file icon doc ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

6. Документи за отчитане

- ЗА НПО:

file icon doc ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО ОТЧЕТ

file icon doc ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

file icon xls ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

- ЗА НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ:

file icon doc ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО ОТЧЕТ

file icon doc ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

file icon xls ФИНАНСОВ ОТЧЕТ


Последно променен на Петък, 12 Октомври 2018 06:32