Днес тържествено бе учреден новият Общински младежки парламент в Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Днес в сградата на Общинска администрация се проведоха тържествено заключителна сесия на Първия общински младежки парламент в община Панагюрище и учредителна сесия на новосформирания Общински младежки парламент за мандат 2014-2016 година.


Заместник-кметът "Хуманитарни дейности" на община Панагюрище г-жа Галина Матанова поздрави членовете на досегашния  и новоизбраните на демократичен принцип нови членове на Общински младежки парламент. В обръщението си тя каза: "Преди две години създадохме проект и формирахме за първи път Общински младежки парламент в община Панагюрище с ясното съзнание да дадем на Вас, младите хора, трибуна, чрез която Вие да представяте своите идеи и виждания, да работите по проблемите за развитието на общината като цяло и за подобряване условията за младите хора тук. На първите винаги е трудно. На първите се налага да се учат в движение, да правят бързи изводи от грешките, да трупат опит. Чрез вашата категорична заявка, днес попълваме редиците на Втория общински младежки парламент и продължаваме проекта. Вярвам, че Вие ще надградите и ще дадете една още по-активна, по-ярка гражданска позиция за това как ние трябва да чертаем младежката политика на Община Панагюрище." Г-жа Матанова отбеляза, че сътрудничеството с младите хора е една от основните политики на Общината и акцент в това сътрудничество е Общинският младежки парламент.

Точно преди две години бе учреден Първият общински младежки парламент, който съгласно Правилника за дейността му е деполитизирана неправителствена организация, представляваща интереса на младите хора в Община Панагюрище, изразител на тяхната воля пред органите на местната власт, в позицията на  консултативен орган към Кмета. Като представителен орган на младите хора в общината ОМП  подпомага, защитава и осигурява реализацията на младежки идеи. Търси съдействието на правителствени и неправителствени организации и възможността на всички тях да участват активно в процеса на вземане на решения и разрешаването на проблемите на младите хора в община Панагюрище.


Отчет за дейността на Общински младежки парламент за мандат 2012-2014 година представи неговият председател г-ца Стилияна Пенева.

С връчване на удостоверения за членство от заместник-кмета Матанова на всички новоизбрани членове, започна официалната церемония по учредяване на Втория общински младежки парламент. Всеки член на ОМП се представи и заяви своята мотивация да влезе в организацията. Членовете на новия ОМП положиха клетва в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на гражданите от община Панагюрище и да работят за тяхното благоденствие.

На учредителната сесия на ОМП се проведоха и избори за негов председател. Предложени бяха трима от членовете - Стилияна Пенева, Мария Иванова и Николай Велчев. От 25 подадени бюлетини 1 беше отчетена от изборната комисия за невалидна, 4 - с глас за Николай Велчев, 5  - за Мария Иванова и 15 - за Стилияна Пенева. С тези резултати, за председател на Общински младежки парламент - Панагюрище за втори мандат, бе избирана  Стилияна Пенева. Членовете на ОМП са общо 29, четирима от които отсъстваха по уважителни причини.

Съставът на Общински младежки парламент - Панагюрище за мандат 2014-2016 е:

1. Анита Радкова Парпулова – квота СОУ „Нешо Бончев“

2. Георги Ганчев Ланджев – квота Инициативен комитет

3. Десислава Димитрова Оловенекова – квота Инициативен комитет

4. Десислава Петкова Ботева – квота СОУ „Нешо Бончев“

5. Диана Николаева Тилева – квота ПГИТМТ

6. Димо Петров Бараков – квота Кметство село Оборище

7. Елена Данаилова Найденова – квота СОУ „Нешо Бончев“

8. Емил Ганчев Ланджев – квота ПГИТМТ

9. Ивайло Георгиев Кемилов – квота ПГИТМТ

10. Иван Кръстев Хърков – квота Инициативен комитет

11. Йоана Добрева Пишмишева – квота ПГИТМТ

12. Йоана Петкова Ботева – квота „Интеракт клуб“ – Панагюрище

13. Мария Емилова Иванова – квота Инициативен комитет

14. Мария Събкова Калпакова – квота „Ротаракт“ – Панагюрище

15. Мирослав Митков Кочев – квота Кметство село Елшица

16. Нелина Ганчева Петришка – квота СОУ „Нешо Бончев“

17. Ненко Бончев Ефтимов – квота БМЧК

18. Николай Георгиев Велчев – квота Кметство село Бъта

19. Нонка Петкова Минчева – квота Инициативен комитет

20. Пенка Тодорова Терзийска – квота Инициативен комитет

21. Петър Добрев Шопов – квота ПГИТМИ

22. Петър Стоянов Терзийски – квота СОУ „Нешо Бончев“

23. Радка Тодорова Ильова – квота Инициативен комитет

24. Радостина Николова Скачкова – квота СОУ „Нешо Бончев“

25. Светомир Добринов Гръблев – квота ПГИТМТ

26. Стилияна Яворова Пенева – квота Инициативен комитет

27. Таня Божидарова Машева – квота „Алфа Лео клуб“ – Панагюрище

28. Цветелина Маринова Чардакова – квота Инициативен комитет

29. Цветомира Стоянова Маслева – квота Инициативен комитет.

Насрочена бе първа редовна сесия на новоучредения ОМП - на 12 декември 2014 година, от 17:30 часа, в сградата на Община Панагюрище.

Гости на събитието бяха общинските съветници Недялка Наплатанова и Томи Наплатанов, директорите на СОУ "Нешо Бончев" Веска Барова и на ПГИТМТ Лушка Апостолова, представители на медии.

Общинският съветник Томи Наплатанов поздрави членовете на ОМП, като им пожела да запомнят положената клетва, защото в нея има много сила и енергия, която ще им помогне да работят за община Панагюрище.