Бюджет, отчет и публични обсъждания Печат Е-мейл


Тримесечни отчети за 2024 годинаfile icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за първо тримесечие на 2024 година

file icon xls Капиталови разходи за първо тримесечие за 2024 година

Дата: 07.05.2024 г.


Месечни отчети за 2024 година


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юни 2024 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи за м. Юни 2024 година

Дата: 18.07.2024 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Май 2024 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи за м. Май 2024 година

Дата: 01.07.2024 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Април 2024 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи за м. Април 2024 година

Дата: 21.05.2024 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Март 2024 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи за м. Март 2024 година

Дата: 07.05.2024 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Февруари 2024 година

Дата: 27.03.2024 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Януари 2024 година

Дата: 11.03.2024 г.


БЮДЖЕТ 2024 година


file icon pdf Решение №24 от 15.02.2024 г. на ОбС за приемане на Бюджет 2024 на Община Панагюрище

file icon xls БЮДЖЕТ 2024 година

file icon pdf Капиталова програма на Община Панагюрище за 2024 годинаДата: 23.02.2024 г.

ПОКАНА

ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Уважаеми съграждани,

Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Панагюрище за 2024 година.

Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на жителите на общината.

Предвид гореизложеното, на основание чл.84, ал.6  в изпълнение на  Закона за публичните финанси и във връзка с  чл.29 ал.3 и ал.4 от Наредбата на Общински съвет – Панагюрище  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Панагюрище Ви каня

на публично обсъждане на проекта за бюджет 2024 година, което ще се проведе на 26 януари/петък/ от 15.30 часа в Сесийна зала в сградата на Община Панагюрище

Материалите по проекта за бюджет за 2024 година ще бъдат публикувани в интернет-сайта на Община Панагюрище на 18 януари 2024 година.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет за 2024 година могат да се представят в деловодството на Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Панагюрище и на e-mail: panagyurishte@panagyurishte.bg, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.


ЖЕЛЯЗКО ГАГОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

file icon pdf Покана за публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2024 година на Община Панагюрище


Дата: 12.01.2024 г.


file icon pdf Основни параметри по проекта на бюджет за 2024 година


Дата: 18.01.2024 г.
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2022 година

file icon zip ГФО 2022 г.


Дата: 31.10.2023 г.

БЮДЖЕТ 2023 година


file icon pdf Решение № 645 от 18.09.2023 г. за приемане на Бюджета за 2023 г. на Община Панагюрище

file icon xls Бюджет на община Панагюрище за 2023 година

file icon pdf Капиталова програма на Община Панагюрище за 2023 година


Дата: 19.09.2023 г.

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Уважаеми съграждани,

Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Панагюрище за 2023 година.


Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на жителите на общината.


Предвид гореизложеното, на основание чл.84, ал.6  в изпълнение на  Закона за публичните финанси и във връзка с  чл.29 ал.3 и ал.4 от Наредбата на Общински съвет – Панагюрище  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Панагюрище Ви каня

на публично обсъждане на проекта за бюджет 2023 година, което ще се проведе на 24 август /четвъртък/ от 15.30 часа в Сесийна зала в сградата на Община Панагюрище

Материалите по проекта за бюджет за 2023 година ще бъдат публикувани в интернет-сайта на Община Панагюрище на 17 август 2023 година.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет за 2023 година могат да се представят в деловодството на Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Панагюрище и на e-mail: panagyurishte@panagyurishte.bg, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


file icon pdf Покана за публично обсъждане на проекта за Бюджет 2023

Дата: 15.08.2023 г.


file icon pdf Основни параметри по проекта на бюджет за 2023 година

Дата: 17.08.2023 г.

П О К А Н А

за публично обсъждане на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2022-ра година

Уважаеми съграждани,


Предстои приемането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2022-ра година.

На основание чл.140 ал. 4 от Закона за публичните финанси, в качеството си на Председател на Общинския съвет, каня всички жители на общината да участват в публичното обсъждане на отчета за изпълнението на Бюджета на общината, което ще се проведе на 05.07.2023 г. (сряда) от 15:00 часа в Сесийна зала на Община Панагюрище.

С материалите по Отчета на Бюджет 2022 можете да се запознаете на интернет страницата на Община Панагюрище (panagyurishte.bg), раздел Бюджет, отчет и публични обсъждания .

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общинския съвет и на електронна поща obs5@abv.bg не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За допълнителна информация, справки и въпроси  - тел. 0357 60050.


Христо Калоянов,

Председател на Общински съвет


Дата: 21.06.2023 г.

Тримесечни отчети за 2023 година


file icon zip Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за четвърто тримесечие на 2023 година

file icon xls Капиталови разходи за четвърто тримесечие за 2023 година


Дата: 23.02.2024 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за трето тримесечие на 2023 година

file icon xls Капиталови разходи за трето тримесечие за 2023 година

Дата: 01.11.2023 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за второ тримесечие на 2023 година

file icon xls КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ ЗА 2023 година

Дата: 03.08.2023 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за първо тримесечие на 2023 година

file icon xls КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ ЗА 2023 година

Дата: 26.04.2023 г.Месечни отчети за 2023 година


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Декември 2023 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи за м. Декември 2023 година

Дата: 31.01.2024 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Ноември 2023 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи за м. Ноември 2023 година

Дата: 15.12.2023 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Октомври 2023 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи за м. Октомври 2023 година

Дата: 27.11.2023 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Септември 2023 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи за м. Септември 2023 година

Дата: 01.11.2023 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Август 2023 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи за м. Август 2023 година

Дата: 18.09.2023 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м.Юли 2023 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи за м. Юли 2023 година

Дата: 25.08.2023 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м.Юни 2023 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи за м. Юни 2023 година

Дата: 12.07.2023 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Май 2023 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи за м. Май 2023 година

Дата: 28.06.2023 г.file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м.Април 2023 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи за м. Април 2023 година

Дата: 30.05.2023 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Март 2023 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи за м. Март 2023 година

Дата: 24.04.2023 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Февруари 2023 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи за м. Февруари 2023 година

Дата: 29.03.2023 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Януари 2023 година

Дата: 27.01.2023 г.


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2021 година

file icon zip ГФО 2021 г. - ПЪРВА ЧАСТ

file icon zip ГФО 2021 г. - ВТОРА ЧАСТ

Дата: 05.12.2022 г.

П О К А Н А

за публично обсъждане на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2021-ва година

Уважаеми съграждани,


Предстои приемането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2021-ва година.

На основание чл.140 ал. 4 от Закона за публичните финанси, в качеството си на Председател на Общинския съвет, каня всички жители на общината да участват в публичното обсъждане на отчета за изпълнението на Бюджета на общината, което ще се проведе на 15.09.2022 г. (четвъртък) от 15:00 часа в Сесийна зала на Община Панагюрище.

С материалите по Отчета на Бюджет 2021 можете да се запознаете на интернет страницата на Община Панагюрище (panagyurishte.bg), раздел Бюджет, отчет и публични обсъждания .

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общинския съвет и на електронна поща obs5@abv.bg не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За допълнителна информация, справки и въпроси  - тел. 0357 60050.


Христо Калоянов,

Председател на Общински съвет


file icon zip Годишен отчет за 2021 година

file icon xls Капиталови разходи за 2021 година


Дата: 31.08.2022 г.

БЮДЖЕТ 2022 г.


file icon pdf  Решение № 395 от 31.03.2022 г. за приемане на Бюджет 2022

file icon xls  Бюджет на община Панагюрище за 2022 година

file icon pdf  Капиталова програма на община Панагюрище за 2022 година

file icon xls КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ БЮДЖЕТ 2022 - МФ


дата: 07.04.2022 г.


ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Уважаеми съграждани,

Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Панагюрище за 2022 година.

Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на жителите на общината.

Предвид гореизложеното, на основание чл.84, ал.6  в изпълнение на  Закона за публичните финанси и във връзка с  чл.29 ал.3 и ал.4 от Наредбата на Общински съвет – Панагюрище  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Панагюрище Ви каня на публично обсъждане на проекта за бюджет 2022 година, което ще се проведе на 22 март /вторник/ от 11.30 часа в Сесийна зала в сградата на Община Панагюрище.

Материалите по проекта за бюджет за 2022 година ще бъдат публикувани в интернет-сайта на Община Панагюрище на 14 март  2022 година.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет за 2022 година могат да се представят в деловодството на Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Панагюрище и на e-mail: panagyurishte@panagyurishte.bgне по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

file icon pdfПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


file icon pdfОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ, 2022 ГОДИНА

Дата: 14.03.2022 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2020 година

file icon zip ГФО 2020 г. - ПЪРВА ЧАСТ

file icon zip ГФО 2020 г. - ВТОРА ЧАСТ

дата: 13.01.2022 г.

П О К А Н А

за публично обсъждане на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2020-та година

Уважаеми съграждани,


Предстои приемането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2020-та година.

На основание чл.140 ал. 4 от Закона за публичните финанси, в качеството си на Председател на Общинския съвет, каня всички жители на общината да участват в публичното обсъждане на отчета за изпълнението на Бюджета на общината, което ще се проведе на 15.09.2021 г. (сряда) от 15:00 часа в Сесийна зала на Община Панагюрище.

С материалите по Отчета на Бюджет 2020 можете да се запознаете на интернет страницата на Община Панагюрище (panagyurishte.bg), раздел Бюджет, отчет и публични обсъждания .

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общинския съвет и на електронна поща obs5@abv.bg не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За допълнителна информация, справки и въпроси  - тел. 0357 60050.


Христо Калоянов /п/

Председател на Общински съветТримесечни отчети за 2022 година


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за четвъртото тримесечие на 2022 година- Годишен отчет за 2022 година

file icon xls Тримесечен отчет за капиталови разходи за четвърто тримесечие на 2022 година

Дата: 27.02.2023 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за трето тримесечие на 2022 година

file icon xls Тримесечен отчет за капиталови разходи за трето тримесечие на 2022 година

Дата: 28.10.2022 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за второ тримесечие на 2022 година

file icon xls Тримесечен отчет за капиталови разходи за второ тримесечие на 2022 година

Дата: 28.07.2022 г.


file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за първо тримесечие на 2022 година

file icon xlsКАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСИЕ за 2022 година

Дата: 03.05.2022 г.

Месечни отчети за 2022 годинаfile icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Декември 2022 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи за м. Декември 2022 година

Дата: 31.1.2023 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Ноември 2022 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи за м. Ноември 2022 година

Дата: 21.12.2022 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Октомври 2022 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи за м. Октомври 2022 година

Дата: 23.11.2022 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Септември 2022 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи за м. Септември 2022 година

Дата: 28.10.2022 г.


file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Август 2022 година

file icon xlsОтчет на капиталовите разходи за м. Август 2022 година

Дата: 27.09.2022 г.


 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юли 2022 година

file icon xlsОтчет на капиталовите разходи на Община Панагюрище за м. Юли 2022 година

Дата: 29.08.2022 г.


file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юни 2022 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи на община Панагюрище за м. Юни 2022 година

Дата: 21.07.2022 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Май 2022 година

file icon xlsОтчет на капиталовите разходи на община Панагюрище за м. Май 2022 година

Дата: 22.06.2022 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Април 2022 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи на община Панагюрище за м. Април 2022 година

Дата: 25.05.2022 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Март 2022 година

file icon xlsОтчет на капиталовите разходи на община Панагюрище за м. Март 2022 година

Дата: 03.05.2022 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Февруари 2022 година

Дата: 30.03.2022 г.


file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Януари 2022 година

Дата: 23.02.2022 г.

Тримесечни отчети за 2021 година


file icon zip ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2021 година - Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за четвърто тримесечие на 2021 година

file icon xlsКАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ за 2021 година

Дата: 23.02.2022 г.


file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за трето тримесечие на 2021 година

file icon xlsКАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ за 2021 г.

Дата: 27.10.2021 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за второ тримесечие на 2021 година

file icon xlsКАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ за 2021 година

Дата: 28.07.2021 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за първо тримесечие на 2021 година

file icon xls КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ за 2021 година

Дата: 27.04.2021 година

Месечни отчети за 2021 година


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Декември 2021 година

file icon xlsОтчет на капиталовите разходи на община Панагюрище за м. Декември 2021 година

Дата: 28.01.2022 г.


file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Ноември 2021 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи на община Панагюрище за м. Ноември 2021 година

Дата: 21.12.2021 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Октомври 2021 година

file icon xlsОтчет на капиталовите разходи на община Панагюрище за м. Октомври 2021 г.

Дата: 23.11.2021 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Септември 2021 година

file icon xlsОтчет на капиталовите разходи на община Панагюрище за м. Септември 2021 г.

Дата: 27.10.2021 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Август 2021 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи на община Панагюрище за м. Август 2021 година

Дата: 27.09.2021 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юли 2021 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи на община Панагюрище за м. Юли 2021 година

Дата: 26.08.2021 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юни 2021 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи на община Панагюрище за м. Юни 2021 година

Дата: 28.07.2021 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Май 2021 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи на община Панагюрище за м. Май 2021 година

Дата: 28.06.2021 г.


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Април 2021 година

file icon xls Отчет на капиталовите разходи на община Панагюрище за Април 2021 година

Дата: 21.05.2021 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Март 2021 година

Дата: 27.04.2021 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Февруари 2021 година

Дата: 29.03.2021 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Януари 2021 година

Дата: 24.02.2021 г.
БЮДЖЕТ 2021 г.

file icon pdf Решение № 203 от 08.03.2021 г. за приемане на Бюджет 2021

file icon xlsБюджет на община Панагюрище за 2021 година

file icon pdf Капиталова програма на община Панагюрище за 2021 година

file icon xlsКАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ БЮДЖЕТ 2021 - МФ

дата: 16.03.2021 г.


file icon pdfОсновни параметри по проекта на бюджет за 2021 година

Дата: 01.02.2021 г.

ПОКАНА

ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Уважаеми съграждани,

Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Панагюрище за 2021 година.

Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на жителите на общината.

Предвид гореизложеното, на основание чл.84, ал.6  в изпълнение на  Закона за публичните финанси и във връзка с  чл.29 ал.3 и ал.4 от Наредбата на Общински съвет – Панагюрище  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Панагюрище Ви каня

на публично обсъждане на проекта за бюджет 2021година, което ще се проведе на 10 февруари /сряда/ от 16.30 часа в камерна зала на Театър Дом-паметник, град Панагюрище

Материалите по проекта за бюджет за 2021 година ще бъдат публикувани в интернет-сайта на Община Панагюрище на 01 февруари  2021 година.

Обсъждането ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-655 от 13.11.2020 г., за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България на министъра на здравеопазването. Допускането на граждани ще бъде при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет за 2021 година могат да се представят в деловодството на Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Панагюрище и на e-mail: obstina@abv.bg, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

26.01.2021 г.
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2019 година

file icon zip ГФО 2019 Г. - ПЪРВА ЧАСТ

file icon zipГФО 2019 Г. - ВТОРА ЧАСТ


дата: 30.09.2020 г.

П О К А Н А

за публично обсъждане на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2019-та година

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2019-та година.

На основание чл.140 ал. 4 от Закона за публичните финанси, в качеството си на Председател на Общинския съвет,

каня всички жители на общината да участват в публичното обсъждане на отчета за изпълнението на Бюджета на общината, което ще се проведе

на 15.09.2020 г. (вторник) от 16:00 часа в Сесийната зала на Община Панагюрище.

С материалите по Отчета на Бюджет 2019 можете да се запознаете на интернет страницата на Община Панагюрище, раздел „Бюджет, отчети и публични обсъждания”.

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общинския съвет и на електронната поща obs5@abv.bg не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За допълнителна информация, справки и въпроси - тел. 0357 60051.


Христо Калоянов,

Председател на Общинския съвет

20.08.2020 г.


ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2020 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за четвърто тримесечие на 2020 година- Годишен отчет-2020

Дата: 24.02.2020 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за първо тримесечие на 2020 година

дата: 28.04.2020 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за второ тримесечие на 2020 година

дата: 30.07.2020 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за трето тримесечие на 2020 година

дата: 27.10.2020 г.
МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2020 г.


file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Януари 2020 година

дата: 24.02.2020 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Февруари 2020 година

дата: 30.03.2020 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Март 2020 година

дата: 28.04.2020 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Април 2020 година

дата: 22.05.2020 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Май 2020 година

дата: 29.06.2020 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юни 2020 година

дата: 30.07.2020 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юли 2020 година

дата: 25.08.2020 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Август 2020 година

дата: 25.09.2020 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Септември 2020 година

дата: 27.10.2020 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Октомври 2020 година

дата: 02.12.2020 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Ноември 2020 година

дата: 31.12.2020 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Декември 2020 година

дата: 28.01.2021 г.БЮДЖЕТ 2020 г.

file icon pdfРешение № 34 от 13.02.2020 г . за приемане на Бюджет 2020

file icon xls Бюджет по пълна бюджетна класификация 2020 г.

file icon pdfПриходи бюджет 2020 г.

file icon pdf Разходи бюджет 2020 г.

file icon pdfКапиталова програма Бюджет 2020 г.


дата: 26.02.2020 г.
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ, 2020 ГОДИНА

file icon pdf ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ, 2020 ГОДИНА

дата: 13.01.2020 г.
ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Уважаеми съграждани,

Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Панагюрище за 2020 година.


Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на жителите на общината.


Предвид гореизложеното, на основание чл.84, ал.6  в изпълнение на  Закона за публичните финанси и във връзка с чл.29 ал.3 и ал.4 от Наредбата на Общински съвет – Панагюрище  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Панагюрище


Публичното обсъждане ще се проведе на 20 януари /понеделник/ от 17.00 часа в Сесийна зала в сградата на Община Панагюрище

Материалите по проекта за бюджет за 2020 година ще бъдат на разположение в приемната на Общинска администрация и публикувани в интернет-сайта на Община Панагюрище на 13 януари  2020 година.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет за 2020 година могат да се представят в деловодството на Центъра за административно обслужване в сградата на Община Панагюрище и на e-mail: obstina@abv.bg, не по-късно от два дни преди провеждане на публичните обсъждания.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

дата: 07.01.2020 г.

П О К А Н А

за публично обсъждане на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2018-та година

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2018-та година.

На основание чл.140 ал. 4 от Закона за публичните финанси, в качеството си на Председател на Общинския съвет,
каня всички жители на общината да участват в публичното обсъждане на отчета за изпълнението на Бюджета на общината, което ще се проведе

на 16.08.2019 г. (петък) от 16:00 часа в Сесийната зала на Община Панагюрище.

С материалите по Отчета на Бюджет 2018 можете да се запознаете на интернет страницата на Община Панагюрище, раздел „Бюджет, отчети и публични обсъждания”.

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общинския съвет и на електронната поща obs5@abv.bg не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За допълнителна информация, справки и въпроси  - тел. 0357 60051.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за 2018 година

дата: 08.08.2019 г.

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2019 година


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за четвърто тримесечие на 2019 година-Годишен отчет 2019

дата: 24.02.2020 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за трето тримесечие на 2019 година

дата: 29.10.2019 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за второ тримесечие на 2019 година

дата: 29.07.2019 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за първо тримесечие на 2019 година

дата: 07.05.2019 г.

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2019 година


file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Декември 2019 година

дата: 30.01.2020 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Ноември 2019 година

дата: 11.12.2019 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Октомври 2019 година

дата: 28.11.2019 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Септември 2019 година

дата: 29.10.2019 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Август 2019 година

дата: 17.09.2019 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юли 2019 година

дата: 14.08.2019 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юни 2019 година

дата: 29.07.2019 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Май 2019 година

дата: 24.06.2019 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Април 2019 година

дата: 28.05.2019 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Март 2019 година

дата: 22 април 2019 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Февруари 2019 година

дата: 26 март 2019 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Януари 2019 година

дата: 25 януари 2019 г.


БЮДЖЕТ 2019 година


file icon pdf Решение № 637 от 06.02.2019 година

file icon xlsБюджет 2019 по пълна бюджетна класификация

file icon pdf Приходи бюджет за 2019 година

file icon pdfРазходи бюджет за 2019 година

file icon pdf Инвестиционна програма за 2019 година

дата: 08.02.2019 г.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ, 2019 ГОДИНА

file icon pdfОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ, 2019 ГОДИНА

Дата: 31.12.2018 г.

ПОКАНА

ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Уважаеми съграждани,

Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Панагюрище за 2019 година.

Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.

Предвид гореизложеното, на основание чл.84, ал.6в изпълнение на Закона за публичните финанси и във връзка с чл.29 ал.3 и ал.4 от Наредбата на Общински съвет – Панагюрище за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Панагюрище


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на проекта за бюджет за 2019 година на Община Панагюрище

при следния

ГРАФИК

08 януари 2019 година

с. Поибрене 9:00 ч. до 10:00 ч- Клуб на пенсионера


с. Оборище 10:30 ч. до 11:30 ч. - Заседателна зала в Кметството

с. Баня14:00 ч. до 15:00 ч.- Кметски кабинет


с. Бъта- 15:15 ч. до 16:15 ч. Клуб на пенсионера

09 януари 2019 година

с. Попинци 9:00 ч. до 10:00 ч- Кметски кабинет


с. Елшица 10:30 ч. до 11:30 ч. - Кметски кабинетс. Левски  13:00 ч. до 14:00 ч. - Ритуална зала на Кметството


с. Панагюрски колонии- 15:00 ч. до 16:00 ч. - Клуб на пенсионера


10 януари 2019 година

гр.Панагюрище 17:00 часа- Сесийна зала в сградата на Община

Панагюрище

Материалите по проекта за бюджет за 2019 година ще бъдат на разположение в приемната на Общинска администрация и публикувани в интернет-сайта на Община Панагюрище на 31 декември 2018 година.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет за 2019 година могат да се представят в деловодството на Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Панагюрище и на e-mail: obstina@abv.bg, не по-късно от два дни преди провеждане на публичните обсъждания.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Дата: 18.12.2018 г.

27.08.2018г.

П О К А Н А

за публично обсъждане на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2017-та година

Уважаеми съграждани,
Предстои приемането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2017-та година.

На основание чл.140 ал. 4 от Закона за публичните финанси, в качеството си на Председател на Общинския съвет,
каня всички жители на общината да участват в публичното обсъждане на отчета за изпълнението на Бюджета на общината, което ще се проведе съгласно следния

Г Р А Ф И К:

с.Поибрене 12.09.2018г. /сряда/, 10.00ч.  Клуб на пенсионера

с.Оборище 12.09.2018г. / сряда/, 11.30ч.– Кметство с.Оборище
с.Баня  12.09.2018г./ сряда /, 13.00ч.– Кметство с.Баня

с.Бъта 12.09.2018г. / сряда, 14.30ч.  – Клуб на пенсионера
с.Елшица  12.09.2018г. / сряда/, 16.00ч. – Кметство с.Елшица
с.Левски 13.09.2018г. / четвъртък /, 10.00ч.  – Кметство с.Левски

с.Попинци  13.09.2018г. /четвъртък/, 11.30ч. – Кметство с.Попинци
с.Панагюрски колонии 13.09.2018г./четвъртък /,14.00ч.– Клуб на пенсионера
гр.Панагюрище  13.09.2018г. /четвъртък 17.00ч.  – Сесийна зала на Общинския съвет.


С материалите по Отчета на Бюджет 2017 можете да се запознаете на интернет страницата на Община Панагюрище, раздел „Бюджет, отчети и публични обсъждания”.

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общинския съвет и на електронната поща obs5@abv.bg не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За допълнителна информация, справки и въпроси тел. 0357 60051.


Христо Калоянов,

Председател на Общинския съвет
file icon zipГФО 2018 - част I

file icon zip ГФО 2018 - част II

дата: 18.11.2019 г.

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2018

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за четвърто тримесечие на 2018 година

дата: 25.01.2019 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за трето тримесечие на 2018 година

дата: 30.10.2018 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за второ тримесечие на 2018 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за първо тримесечие на 2018 година


МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2018

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Декември 2018 година

дата: 30.01.2019 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Ноември 2018 година

дата: 12.12.2018 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Октомври 2018 година

дата: 26.11.2018 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Септември 2018 година

дата: 30.10.2018 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Август 2018 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юли 2018 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юни 2018 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Май 2018 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м.Април 2018 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м.Март 2018 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м.Февруари 2018 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м.Януари 2018 гБЮДЖЕТ 2018 г.


file icon pdfРешение № 463 от 01.02.2018 г.

file icon xlsБюджет 2018 по пълна бюджетна класификация

file icon pdf Приходи бюджет за 2018 г.

file icon pdf Разходи бюджет за 2018 г.

file icon pdf Инвестиционна програма за 2018 г.

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2017


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за първо тримесечие на 2017 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за второ тримесечие на 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за трето тримесечие на 2017 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за четвърто тремесечие на 2017 годинаМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2017

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м.Декември 2017 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Ноември 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Октомври 2017 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Септември 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Август 2017 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юли 2017 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юни 2017 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Май 2017 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Април 2017 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Март 2017 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Февруари 2017 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Януари 2017 година


file icon xlsБюджет 2017 г. по пълна бюджетна класификация

file icon pdfРешение № 290 от 31.01.2017 г. за приемане на Бюджет 2017 г. на Община Панагюрище
file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Декември 2016 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Ноември 2016 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Октомври 2016 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Септември 2016 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Август 2016 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юли 2016 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юни 2016 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Май 2016 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Април 2016 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Март 2016 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Февруари 2016 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Януари 2016 година.zip


file icon xlsБюджет 2016 г.

file icon pdf Решение 32 от 28.01.2016 година за приемане на Бюджет 2016


file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. декември 2015 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства м.Юни 2015 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Март 2015 година


file icon xlsОтчет за касовото изпълнение на бюджета за 2014г.

file icon xlsОтчет за касовото изпълнение на бюджета за 2013г.