П О К А Н А Печат Е-мейл
Написано от Administrator   На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище на  21.05.2024 г. (вторник) от 17 :00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:


1. Присъждане на наградите „Учител на годината“, „За принос към бъдещето на Панагюрище“ и „Творец на Панагюрище“ за 2024 година.  file icon doc Проект на решение

2. Предложение от постоянна комисия „Образование, култура, младежки дейности и спорт“ при Общински съвет – Панагюрище за „Вписване в Мемориалната стена на община Панагюрище в Градски исторически музей“  името на акад. арх. Богоя  Сапунджиев. file icon doc Проект на решение

3. Предложение за присъждане на Иван Кръстев Хърков със званието “Почетен гражданин на Община Панагюрище“. file icon doc Проект на решение


 

Иван Лалов/п/

Председател на Общински съвет

Последно променен на Сряда, 15 Май 2024 09:10