ИдентификацияОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето и от 2003 година работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Съставът на Съвета се формира от по двама представители (титуляр и заместник) на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в Република България.

Съветът на децата е разработил Процедура за избор на членове на Съвета на децата, утвърдена от председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. Право да кандидатства за член на Съвета на децата има всяко дете на възраст от 13 до 16 години.

Община Панагюрище отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата.

Документите за кандидатстване се подават в Център за подкрепа за личностно развитие, град Панагюрище ул. „Ангел Шишков“ № 10 или на e-mail: odkpan@abv.bg в срок до 24 май 2024 година.


file icon pdf Покана за участие в процедура за избор на членове на Съвета на децата.

file icon pdf Процедура за избор на членове на Съвета на децата.

file icon doc Формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо.