ИдентификацияПРОВЕДЕ СЕ ОБЩИНСКИЯТ КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ,,ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРИ, БЕДСТВИЯ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ” Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


Общинският кръг на Националното ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации“ се проведе в град Панагюрище, на 22 март, от 10.00 часа в STEM-центъра в ОУ „Проф. Марин Дринов“.

Участваха 4 отбора, съставени от четирима състезатели – ученици от 6 и 7 клас,  от община Панагюрище – ОУ „Двайсти април“, ОУ „проф. Марин Дринов“, СУ „Нешо Бончев“ и  ОбУ „Отец Паисий“, село Попинци. 

Ученическото състезание се организира от Министерство на вътрешните работи, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пазарджик и е включено в Националния календар на Министерството на образованието и науката за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година.

Състезанието проверява  усвоените знанията по изучавания материал от I до VII клас по Програмата на МОН за обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ.

Състезателите решаваха индивидуални тестове, включващи 30 въпроси, групирани  в следните раздели: Природни бедствия, Промишлени аварии и катастрофи, Индивидуални и колективни средства за защита, Пожарна безопасност, Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението, Неутрализиращи разтвори при замърсяване с амоняк и хлор и Първа помощ. Време за попълване на теста  – 30 минути. Класирането е отборно.

Резултатите бяха проверявани от инсп. инж. Георги Тодоров и  инсп. инж. Марияна Пепелова – инспектори „Защита на населението“ в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пазарджик.

Класирането е следното:

1 място – отбора на ОУ „Проф. Марин Дринов“ в състав: Станислав Трошанов, Невелина Джамбазова, Божидар Стоименов и Денислава Петришка, с ръководител г-жа Мария Игнатова.

2 място  –   отбора на СУ „Нешо Бончев“ в състав: Петя Гърнева, Елена Каракашева, Милиан Сурлеков и Деян Пенелов, ръководени от  г-н Иван Митовски.

3 място  –   отбора на ОУ „Двайсти април“ в състав: Георги Капонски, Виден Попов, Недина Ценова и Даная Хантова, ръководени от г-жа Петя Караджова.

4 място  –   отбора на ОбУ „Отец Паисий“, с. Попинци в състав: Цветелина Реджова, Димитър Лютов, Никола Лютов и Огнян Михайлов, подготвени от техния класен ръководител  –  г-жа Ирина Галчева.

Отборът победител ще представи Община Панагюрище на областния кръг на състезанието, който ще се проведе на 25 април в град Пазарджик.

Ръководството на Община Панагюрище благодари на училищните екипи за активното участие и показаните знания за правилно поведение при рискови ситуации, оказване на помощ и взаимопомощ, работа в екип.

Стремим се заедно да продължим да развиваме културата на поведение при пожари, бедствия и извънредни ситуации, да работим за превенция на риска, активна гражданска позиция и опазване на околната среда.

Последно променен на Четвъртък, 23 Март 2023 10:04