ИдентификацияВ НАВЕЧЕРИЕТО НА КОЛЕДА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Е СЪС СПЕЧЕЛЕН НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


Община Панагюрище е с одобрено проектно предложение „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж –Панагюрище“, по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, към Фонд „Социална закрила“.

Проектът се финансира от Фонд „Социална закрила“, като 21 % от бюджета на проекта са собствен принос на Община Панагюрище.

Изпълнението на проекта ще подпомогне социалната дейност на Община Панагюрище за предоставяне на топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 година и ще подкрепи дейността на Домашен социален патронаж чрез закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна при предоставяне на топъл обяд на най-нуждаещите се лица.

Целите на проекта са:

Повишаване качеството на грижата за лицата от уязвимите групи в общността, чрез създаване на оптимални условия за функциониране на Домашен социален патронаж.

Повишаване качеството на техническите ресурси пряко обвързани с качеството на предоставяните услуги.

По-сигурна, здравословна и навременна доставка на храна по домовете на потребителите.

Очакваните резуртати от изпълнението на проекта са:

Повишено качество на предоставяните услуги от Домашен социален патронаж на лицата в неравностойно положение.

Подобрена работна среда и повишена мотивация на обслужващия персонал.

По-сигурна, бърза и навременна доставка на храна по домовете на потребителите.


От месец януари 2023 година по проект „Топъл обяд в община Панагюрище“, по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, ще се предоставя топъл обяд на 120 потребители.

Последно променен на Петък, 23 Декември 2022 14:52