ИдентификацияПлан за интегрирано развитие Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


Анкета във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Панагюрище за периода 2021-2027 година.План за интегрирано развитие на община Панагюрище

2021-2027г. (ПИРО)


Какво е ПИРО?“ –ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на община Панагюрище за периода 2021-2027 година. Документът обвързва предимствата и потенциала за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети.


Защо ПИРО е важен за община Панагюрище?“ – Планът обхваща цялата територия на общината, като се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицирани нужди, за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за съвместни действия със съседни общини. Чрез ПИРО се осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на община Панагюрище.


Защо ПИРО е важен за общността?“ – ПИРО, като част от системата от стратегически документи, интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на района, общината и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В процеса на разработване е от съществено значение активното участие на всеки един заинтересован гражданин или организация.


„Как да участвам?“ –Прилагайки подхода „отдолу-нагоре“ Община Панагюрище осигурява възможност на всеки жител на общината да участва при избора на цели и приоритети, дa пpeдлaгa peшeния на съществуващи проблеми, да инициира конкретни проектни идеи, които да бъдат включени в програмата за реализация и дa paбoти зa peaлнa пpoмянa. Своите предложения можете да отправяте и директно чрез e-mail: piro@panagyurishte.bgПоследно променен на Понеделник, 06 Декември 2021 15:30