Идентификация



План за интегрирано развитие Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


Анкета във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Панагюрище за периода 2021-2027 година.





План за интегрирано развитие на община Панагюрище

2021-2027г. (ПИРО)


Какво е ПИРО?“ –ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на община Панагюрище за периода 2021-2027 година. Документът обвързва предимствата и потенциала за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети.


Защо ПИРО е важен за община Панагюрище?“ – Планът обхваща цялата територия на общината, като се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицирани нужди, за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за съвместни действия със съседни общини. Чрез ПИРО се осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на община Панагюрище.


Защо ПИРО е важен за общността?“ – ПИРО, като част от системата от стратегически документи, интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на района, общината и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В процеса на разработване е от съществено значение активното участие на всеки един заинтересован гражданин или организация.


„Как да участвам?“ –Прилагайки подхода „отдолу-нагоре“ Община Панагюрище осигурява възможност на всеки жител на общината да участва при избора на цели и приоритети, дa пpeдлaгa peшeния на съществуващи проблеми, да инициира конкретни проектни идеи, които да бъдат включени в програмата за реализация и дa paбoти зa peaлнa пpoмянa. Своите предложения можете да отправяте и директно чрез e-mail: piro@panagyurishte.bg




Анкета граждани“ (целева група 3):

Уважаеми госпожи и господа,

Настоящото анкетно проучване се провежда във връзка с подготовката на План за интегрирано развитие на Община Панагюрище за периода до 2027 г. (ПИРО-Панагюрище). Анкетата е насочена към жителите от община Панагюрище, за да чуем Вашето мнение и да формираме обективна оценка при изготвянето на документа.

Вашето участие в процеса по разработване на ПИРО-Панагюрище е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. Изразявайки Вашата гражданска позиция в настоящото анкетно проучване Вие участвате в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите години.

Попълването на анкетата ще ви отнеме не повече от 8 мин. и е достъпна – тук.




Анкета заинтересовани страни“ (целева група 2):

Уважаеми госпожи и господа,

Настоящото анкетно проучване се провежда във връзка с подготовката на План за интегрирано развитие на община Панагюрище за периода до 2027 г. (ПИРО-Панагюрище). Анкетата е насочена към представителите на местния бизнес, образователните институции, НПО и др. заинтересовани страни, за да чуем Вашето мнение и да формираме обективна оценка при изготвянето на документа.

Вашето участие в процеса по разработване на ПИРО-Панагюрище е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. Изразявайки Вашата позиция в настоящото анкетно проучване Вие участвате в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите години.

Попълването на анкетата ще ви отнеме не повече от 8 мин. и е достъпна – тук.


Последно променен на Четвъртък, 13 Април 2023 12:16