Община Панагюрище стартира обновяване на многофамилни жилищни сгради Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Община Панагюрище подписа договор с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради", финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, на обща стойност 1 224 574.40 лева.

Проектните дейности са насочени към обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на град Панагюрище, като се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Проектът обхваща многофамилни жилищни сгради, намиращи се на ул. „Георги Бенковски“ №96, бл.6, ул. „Делчо Спасов” бл.7 и бл.8 и на ул. „Олга Брадестилова” №18.

Осъвременяването на жилищните сгради чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност ще доведе до подобряване на микроклимата и съответно условията на живот. След изпълнение на дейностите се очаква понижение на отделните вредни емисии CO2 в околната среда. Като цяло в дългосрочен план ще се окаже положително влияние върху общия екологичен фонд.