Община Панагюрище с нов одобрен социален проект Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


„С грижа за независим и достоен живот”е поредният проект, спечелен от Община Панагюрище като поредна стъпка за развитие системата на социалните услуги, с фокус повишаване качеството на живота на жителите в община Панагюрище.

Основната му цел е да продължи работата за развитието на ефективна система от социални и здравни услуги, ориентирана към отделната личност, адаптираща се към конкретните нужди и възможности на местните общности, осигуряваща равен достъп и непрекъснато подобряваща своето качество.

Проектът предвижда създаване на условия за независим и достоен живот за лица с увреждания и лица над 65 години в невъзможност за самообслужване чрез повишаване достъпа до социални услуги и тяхното качество. Това ще спомогне и за осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, които полагат основно грижа за хората с увреждания и възрастни хора.

В проекта е предвидено услугите да се предоставят в рамките на 18 месеца и да обхванат 41 лица с увреждания и лица над 65 години в невъзможност за самообслужване. Ще бъдат подбрани 41 лица, които ще предоставят почасово ежедневна грижа на потребителите от целевата група в тяхната домашна среда. Услугите ще се предоставят след извършването на индивидуална оценка на потребностите и ще се спазват хоризонталните принципи за равни възможности и недопускане на дискриминация, равенство между половете.