Обяви и съобщения Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ на „Тилия 2017“ ЕООД , с адрес: Област Пловдив, гр. Пловдив, ЖК „Тракия“, бл. 277, вх. Б, ап. 10.

file icon pdf ОБЯВАОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ на „БТК“ ЕАД, с адрес: община Столична, гр. София, бул „ Цариградско шосе“ №115

 file icon pdf ОБЯВАОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

Инвестиционно предложение  от "Ина" ЕООД

file icon pdf Обява


Обяви и събщения

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок не по-кратък от 30 дни, община Панагюрище чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на ПЛАН-СМЕТКАТА за приходите и разходите за дейностите свързани със сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 година и определяне на годишен размер на Такса битови отпадъци и промил за всяка услуга поотделно за 2019 година на е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или подавани в писмен вид в Център за административно обслужване на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13.

file icon pdf ДОКЛАД ЗА ПЛАН СМЕТКА

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 3ОБЯВА


за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност в Централно военно окръжие
чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

Заповед № ЛС-51 от 25.10.2018 г.

на началника на Централно военно окръжие за създаване на организация за провеждане на конкурс от Централно военно окръжие, за заемане на вакантни длъжности за офицери, обявени със заповед № ОХ-865 от 23.10.2018 г. на министъра на отбраната на Република България.

file icon pdf ЗАПОВЕД

file icon jpg ПРИЛОЖЕНИЕ

Областна дирекция "Земеделие" Пазарджик


Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година - Панагюрище

file icon doc Заповед № РД 06-310 от 28.09.2018 г. разпределение Поибрене ТН 2019

file icon doc Заповед № РД-06-282 от 27.09.2018 г. споразумения Панагюрище 2019

file icon doc Заповед № РД-06-284 от 27.09.2018 г. споразумения Бъта ТН 2019

file icon doc Заповед № РД-06-285 от 27.09.2018 г. споразумения Баня 2019

file icon doc Заповед № РД-06-286 от 27.09.2018 г. споразумения Баня ТН 2019

file icon doc Заповед № РД-06-287 от 27.09.2018 г. споразумения Бъта 2019

file icon doc Заповед № РД-06-288 от 27.09.2018 г. споразумения Попинци 2019

file icon doc Заповед № РД-06-310 от 28.09.2018 г. разпределение Поибрене ТН 2019

дата: 10.10.2018 г.
Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ за инвестиционно предложение  „Водовземане на минерална вода от новоизградения водоем за минерална вода в с.Баня, община Панагюрище към къща за гости“ на Живко Георгиев Бърнев, с адрес: Област Пазарджик, община Панагюрище, с Баня, ул „ Черешово топче“ №3

file icon pdf ОБЯВА

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

за обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите 

за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Срок за подаване на заявления до 31.10.2018 година, включително

file icon pdf ЗАПОВЕД

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
Последно променен на Четвъртък, 08 Ноември 2018 14:17