ОУ „Свещеник Недельо Иванов“, село Поибрене е определено за защитено училище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


С Решение на Министерски съвет бе приет Списък със защитените детски градини и училища за учебната 2017/2018 година, част от който е Основно училище „Свещеник Недельо Иванов“, село Поибрене.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Постановление № 121/23.06.2017 година за защитено училище, по смисъла на чл. 54, ал.2 от Закона за предучилищно и училищно образование, за учениците от I до VII клас се определя училище, което, ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици от I до VII клас ще пътуват на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близкото друго общинско училище, в което се осъществява обучение в съответния клас.

ОУ „Свещ. Недельо Иванов“, село Поибрене бе добавено в Списъка със защитените детски градини и училища за учебната 2017/2018 година след направено предложение от кмета на община Панагюрище, прието с Решение № 402/ 27.07.2017 година на Общински съвет – Панагюрище, извършени проверки от РУО-Пазарджик и анализ на информацията от информационната карта на училището.