Община Панагюрище организира „Ваканция – вълнуваща, нетрадиционна и весела“ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

 

И тази година през летния сезон стартира изпълнението на Общинската програма за лятна работа за деца и ученици „Ваканция – вълнуваща, нетрадиционна и весела”.

Общинската програма за лятна работа за деца и ученици „Ваканция – вълнуваща, нетрадиционна и весела“ е разработена от ресор „Хуманитарни дейности“ въз основа на анализ на наличните ресурси и набелязани задачи във връзка с провеждането на извънкласни форми за работа и ангажиране на свободното време на децата през летните месеци.

Общинската програма за лятна работа за деца и ученици е заложена като специфична цел в Програмата за управление на община Панагюрище 2015-2019 година: Оптимизиране на управлението на общинската образователна система.

Програмата е с основна цел да привлича институции и насърчава партньорство в полза на детето, съобразена е с интересите и възрастовия състав на участниците обхващащ деца и ученици от 6 до 18 годишна възраст.

Организатори на мероприятията в програмата са Община Панагюрище и Център за подкрепа за личностно развитие - Панагюрище.

Съорганизатори - Исторически музей – Панагюрище; Общинска библиотека „Стоян Дринов”; Народно читалище „Искра-1872“, село Попинци;  Народно читалище „Никола Й. Вапцаров-1927“, село Бъта; Народно читалище „Ванчо Пашов-1884“, село Поибрене; Народно читалище „Васил Левски-1925“, село Елшица, Център за обществена подкрепа „Зора” и Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания „Дъга“.

Основните приоритети на Общинската програма за лятна работа за деца и ученици „Ваканция – вълнуваща, нетрадиционна и весела“ са: изграждане на работеща общност от организации, застъпващи се за детското благосъстояние; осмисляне на свободното време на децата и учениците в община Панагюрище чрез реализиране на извънкласни форми на работа и ангажирането им в реализацията на проекти в различни области на науката, изкуствата, спорта, туризма; създаване на възможност за разгръщане на техния творчески потенциал чрез разнообразни по форма и съдържание дейности; насърчаване на заетостта по интереси във времето, свободно за учебни занимания през лятната ваканция; възпитаване у децата и учениците на сръчност, трудолюбие и емпатия.

В резултат на изпълнението на програмата се очаква да бъдат развити индивидуални качества и умения чрез участие в групи по интереси – любознателност, творческа смелост и фантазия, нестандартно мислене, умения за вземане на решения; да се подобрят комуникативните умения чрез общуване в групи; да се създадат нови приятелства.

Планът за лятна работа за деца и ученици за 2017 година „Ваканция – вълнуваща, нетрадиционна и весела” на Община Панагюрище обхваща месеците юни, юли и август.

Спорт, туризъм, танци, риболов, фотография, веселие на плажа, кино, читателски маратон, разнообразни ателиета и още много забавления очакват децата и учениците през летните месеци.

 Общинска програма за лятна работа за деца и ученици „Ваканция – вълнуваща, нетрадиционна и весела”