ИдентификацияРегистри Печат Е-мейл
Написано от Administrator   alt


Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистър концесии

Регистър на частна общинска собственост

Регистър публична общинска собственост

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експоатация на строежи

Регистър на технически паспорти на сгради

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Регистър на земи общинска собственост, отдадени под наем

Регистър на разпоредителните сделки - Безвъзмездно право на ползване към 09.11.2022 г.

Регистър на разпоредителните сделки - Отстъпено право на строеж към 09.11.2022 г.

Регистър на разпоредителните сделки - Продажби към 09.11.2022 г.

Регистър на общинските предприятия

Регистър - АОС (публична) към 31.12.2023 г.

Регистър АОС (частна) към 31.12.2023 г.

Регистър на рекламните съоръжения към 09.11.2022 г.

Регистър на категоризираните и регистрираните места за настаняване 2023

Регистър на категоризираните заведения за хранене и развлечения 2023

Регистър на издадените разрешитрлни за удължено работно време


Последно променен на Петък, 05 Януари 2024 11:43