Проекти на нормативни актове Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


file icon pdf ДОКЛАД С МОТИВИ И ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРАВИЛНИК ЗА ПОДПОМАГАНЕ ФИНАНСИРАНЕТО НА ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРИ НА ЛИЦА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

file icon pdf ПРАВИЛНИК ЗА ПОДПОМАГАНЕ ФИНАНСИРАНЕТО НА ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРИ НА ЛИЦА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
file icon pdf Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище, област Пазарджик
file icon pdf Наредба за реда и начина за отглеждане на животни на територията на община Панагюрище изменения

file icon pdf Доклад за Наредба за животните

file icon pdf Програма безстопанствени кучета Панагюрище

file icon pdf Доклад за Програма за кучета Панагюрище


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ФИНАНСИРАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИ И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

file icon pdf ДОКЛАД С МОТИВИ И ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ФИНАНСИРАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИ И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
 Покана за обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта в община Панагюрище


 ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

 ДОКЛАД С МОТИВИ И ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ.

  ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
 ДОКЛАД ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
file icon pdf НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
file icon pdf ДОКЛАД ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

file icon pdf НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕfile icon pdf ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
file icon pdf Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Панагюрище
file icon pdf Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Панагюрище
Мотиви към предложение за изготвяне и приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Панагюрище

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Последно променен на Сряда, 12 Септември 2018 11:31