ИдентификацияНов график за предоставяне на услуги от ТП на НОИ – Пазарджик в град Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

ПОРАДИ ОПРЕДЕЛЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ДАТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ В МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА, ПУБЛИКУВАМЕ И НОВИЯ ГРАФИК НА ТП НА НОИ - ПАЗАРДЖИК.

Г Р А Ф И К

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

ОТ  ТП на НОИ – Пазарджик

ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

В  ГР. ПАНАГЮРИЩЕ,  УЛ. „Г.БЕНКОВСКИ“ № 1

07.09.2015 г.

11.09.2015 г.

14.09.2015 г.

23.09.2015 г.

28.09.2015 г.

Графикът за месец октомври 2015 година ще бъде обявен през месец септември 2015 година.

В останалите работни дни приемът на документи се осъществява в приемната на ТП на НОИ–Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ № 15А.