СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ Печат Е-мейл

 

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл. 62а, ал.2 за откриване на процедура, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, тръбен кладенец, разположен в имот с номер 039314, местност „Гл. Бърдо/Папратта”, в землището на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. Обект на разрешителното: "Предприятие с ферма за отглеждане на риба в рециркулационна система, люпилня, предприятие за преработка на риба, предприятие за гранулиране на рибно брашно и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води", цел на заявеното водовземане: "Аквакултури".

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ