Звезден клас – Панагюрище`2014 Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

снимка архив - 2014 година

На 29 януари 2015 година, от 18:00 часа, в Театър Дом-паметник, Панагюрище, за трета поредна година ще се проведе Официална церемония по награждаване на деца и младежи с изявени дарби от община Панагюрище “Звезден клас`2014”. Събитието се организира от Община Панагюрище, с финансовата подкрепа (по силата на дарителски договори) на “Асарел-Медет”АД и “Оптикс” АД.

“Звезден клас`2012” стартира през месец януари 2013 година, когато за първи път бяха отличени 158 талантливи деца и младежи на община Панагюрище. През 2014 година 170 таланти от общината бяха удостоени с почетни знаци и плакети за постижения от предходната календарна година в областта на образованието, науката, културата, спорта и изкуствата.

На Официалната церемония “Звезден клас - Панагюрище`2014” тази година отличия ще получат 256 деца и младежи от община Панагюрище.

В изпълнение на ежегодна Програма на Община Панагюрище за определяне условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, изготвена според изискванията на Наредба на Държавната агенция за закрила на детето (ДВ, бр.111/22.12.2003 г.), както и в изпълнение на утвърден от Общински съвет – Панагюрище Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище, всички те получават стимул във финансово и/или морално изражение през годината. Класирането е в две групи – за индивидуални и групови медалисти от първо, второ и трето място на регионални, областни, национални и световни (международни) състезания.

Носителите на наградите всяка година се определят от комисия, назначена със Заповед на кмета на община Панагюрище г-н Никола Белишки.