Панагюрище променя облика си Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

 

 

Проект “Паркоустройство и благоустрояване на обект: “Лукойл”, гр.Панагюрище”


През 2014 година успешно завърши реализацията на проект "Панагюрище – столица на свободата”, изпълняван от Община Панагюрище по Оперативна програма “Регионално развитие”. При изпълнението на този проект се извърши благоустройството на ул. “Райна Княгиня” – от пл. “20-ти април” до Исторически музей – Панагюрище. През миналата година стартира изпълнението на проект "Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот” – също по Оперативна програма “Околна среда”, който включва цялостно обновяване на централния площад в града, Мемориален комплекс “Априлци” и част от градския парк. С реализиране на новия проект на Община Панагюрище, включен в Капиталовата програма за 2015 година, "Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на град Панагюрище – ІІ етап – Участък от моста при х-л “Каменград” на км. 1+825 до мост при ДКЦ І на км. 1+680.”, обновената визия на централна градска част ще бъде допълнена. Проектът е на стойност 300 000 лева.

През настоящата 2015 година ще бъде извършен и ремонт на градската тоалетна на ул. “Цар Освободител”. Общинският проект е на стойност 50 000 лева.

Част от инвестиционната политика на Общината за 2015 година е изграждането на фондохранилище към Исторически музей – Панагюрище, намиращо се в сградата на Старата баня. В Капиталовия списък на Община Панагюрище за този проект за предвидени 40 000 лева.

Във връзка с цялостното озеленяване на град Панагюрище, което стартира през 2012 година и се реализира поетапно, съобразно една от специфичните цели на Програмата за управление на Община Панагюрище 2011-2015 година - Благоустройствени мероприятия и паркова среда, през 2015 година ръководството на общината насочва своите усилия към разработване и реализиране на следващи проекти за дообогатяване на зелените площи  на града. Община Панагюрище е в пълна проектна готовност за реализиране на проект “Паркоустройство и благоустрояване на обект: “Лукойл”, гр.Панагюрище”, на стойност 200 000 лева. Целта на разработката на проекта е паркоустрояване и  облагородяване на пространството на западния вход на град Панагюрище (на кръстовището на ул. “Околовръстен път” и бул. “Пятигорск”), подобряване средата на живот чрез изграждане на обществени зелени площи: създаване на рекреационна зона с кътове за отдих и почивка на жителите и гостите на града, площадно пространство, детска площадка и съоръжения за игра, парково осветление и алейна мрежа. Подборът на растителни видове е съобразен, както с главните функции на зелените площи, така и с микроклиматичните особености на района на град Панагюрище. Предвижда се засаждане на средно и едро размерни школувани фиданки от иглолистни и широколистни дървесни видове, бордюри и живи плетове от декоративни вечнозелени храсти, композиции от сезонни цветя.

Параметрите на проекта са:

-          Предвид функциите на територията,  рекреационната зона е наситена с разнообразна декоративна растителност, която осигурява целогодишен колоритен ефект.

-          Широколистни дървета с различна багра на листата подобряват микроклимата и осигуряват необходимото засенчване на алеите и местата за сядане.

-          Композиции от сезонни цветя, разположени във вид на цветни фигури, бордюри от обилно цъфтящи мини рози, внасят допълнителен колорит и настроение.

-          По периферията на зелените площи живи плетове от вечнозелени храсти осигуряват ефективна изолация /защитна ивица/.

Проектирани са кътове за отдих за посетителите на парка. По протежение на централна пешеходна алея, от която се разкриват живописни групи от широколистни и иглолистни дървета и храсти, са разположени пейки и перголи за почивка и релакс.

Алейната мрежа образува скелета на парковата композиция. Чрез нея отделните сектори и зони се свързват, а пространствата се разчленяват. Предвидено е използване на различни по цвят бетонни павета, чиито рисунък подчертава основните пешеходни потоци и едновременно с това оказва художествено въздействие върху посетителите.

Изграждането на парково осветление създава условия за активна дейност в парковата зона през цялото денонощие и е предпоставка за провеждане на различни  обществени мероприятия и дейности, като в същото време повишава сигурността, увереността и спокойствието на пешеходците, преминаващи през територията на парка.

Предвид богатото историческо минало на град Панагюрище /в околностите на града има десетки тракийски могили, запазени са руините на няколко български крепости, Панагюрище е център на Априлското въстание/, в парковата зона е предвидено място за изграждане на монументален паметник.

Пространството в детската площадка е предвидено за деца от 3 до 12 години. В нея са разположени детски съоръжения за игра, места за отдих, информационни табели, кошчета за отпадъци.

Изграждането на автоматизирана поливна система ще осигури правилното и оптимално поддържане на зелените площи.

Четирите проекта са включени в Капиталовата програма на Общината и са представени на вниманието на Общински съвет – Панагюрище, ведно с Бюджет`2015, който предстои да бъде приет.

Последно променен на Неделя, 25 Януари 2015 18:34