СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ Печат Е-мейл

 

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл. 62а, ал.2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез ново водовземно съоръжение – един шахтов кладенец, който ще бъде изграден на ПИ с идентификатор 55302.501.4113 по КККР на гр. Панагюрище.

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Последно променен на Сряда, 21 Януари 2015 12:18