Контакти Общинска администрация - Панагюрище

П.К. 4500 гр. Панагюрище  пл. "20-ти април" №13

Работно време на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНАГЮРИЩЕ:

от 08:30ч. до 12:30ч.
от 13:30ч. до 17:30ч.

Работно време на
Център за административни услуги

от 08:00ч. до 18:00 ч. без прекъсване

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН  0878 872699

# Име Позиция Е-мейл Телефон
1 Юлия Николова Финансов контрольор 0357 600-96
2 Павлина Делийска Старши вътрешен одитор 0357 600-91
3 Малина Трошанова Стажант-одитор 0357 600-91
4 Радиана Караджова Главен специалист “Канцелария на кмет” 0357 600-41
5 Олга Иванова Старши експерт "Деловодство и обслужване на канцелария на кмет и общински съвет" 0878871663
6 Марина Казакова Младши експерт “Информация” – ЦУИГ 0878871663
7 Елисавета Огорялкова Касиер – ЦУИГ 0878871663
8 Цветана Якова Началник отдел “Финансово-счетоводни дейности и бюджет" - главен счетоводител 0357 600-89
9 Иванка Шуманова Началник отдел “Местни данъци и такси” 0357 600-93
10 Мария Станкова Началник отдел "Обществени поръчки и европейски проекти" 0357 600-48
11 Радка Немска Младши експерт "ГЗ" 0357 600-94
12 Цеца Плачкова-Попова Експерт Офис за военен отчет в Община Панагюрище 0357 600-57
13 ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0878872699
14 Георги Савлеков Дежурен по оповестяване 0357 600-70/60/
15 Тодор Бараков Дежурен по оповестяване 0357 600-70/60/
16 Николай Пашов Дежурен по оповестяване 0357 600-70/60/
17 Делчо Узунов Дежурен по оповестяване 0357 600-70/60/