ОБОРУДВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖЕНИЯ С ТУРИСТИЧЕСКА ЦЕЛ Печат
Петък, 13 Февруари 2015 12:14

ОБОРУДВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖЕНИЯ С ТУРИСТИЧЕСКА ЦЕЛ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9038893

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon pdf ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon doc ОБРАЗЦИ

file icon xls ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

file icon doc ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

file icon jpg СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ

file icon pdf Разяснение 20.02.2015 г.

file icon pdf ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Последно променен на Петък, 06 Март 2015 12:51