Графици по ВИК проекти Печат
Написано от Administrator   


file icon pdf Линеен график

file icon pdf Линеен график

file icon pdf График по ВиК проект

file icon pdf Планирани СМР работни групи - Панагюрище

file icon jpg Планирани СМР работни групи - Панагюрище

file icon pdf ПЛАНИРАНИ СМР РАБОТНИ ГРУПИ - ПАНАГЮРИЩЕ

file icon pdf Планиране СМР работни групи - Панагюрище - източна част

file icon pdf Планиране СМР работни групи - Панагюрище - западна част

file icon pdf Планиране СМР работни групи - Панагюрище - източна част за м. април - м. май

file icon pdf Планиране СМР работни групи - Панагюрище - западна част за м. април - м. май

Заповед № РД-16-57 от 18.09.2014 г. на Областно пътно управление за въвеждане на временна организация и безопасност на движението на обект "Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на град Панагюрище", подобект: "ВиК мрежа строителство на част от канализационната и съпътваща водопроводна мрежа на град Панагюрище в обхват Път II-37 "Панагюрище-Пазарджик-Пещера" от км 81+153 до км 84+405 /на участъци/, както и в обхват на Път III-801 "Стрелча-Панагюрище-Оборище" от км 51+841 до км 53+705 /на участъци/, с Възложител Община Панагюрище и Изпълнител: Обединение "Аква Груп 99" - град София.

file icon pdf Заповед № РД-16-57 от 18.09.2014 г.

Във връзка с извършването на строителни и монтажни работи за обект: „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на град Панагюрище, подобект: „ВиК мрежа-строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа на град  Панагюрище“ в обхват на Път II-37 „Панагюрище-Пазарджик-Пещера“ от км 81+153 до км 84+405 (на участъци), както и в обхвата на Път III-801 „Стрелча-Панагюрище-Оборище“ от км 51+841 до км 53+705 (на участъци) с възложител Община Панагюрище и изпълнител Обединение „Аква Груп 99“ – град София се удължава от Областно пътно управление – Пазарджик временната организация и безопасност на движението до 17:00 часа на 05.12.2014 г.

file icon pdf ЗАПОВЕД № РД-16-83 от 07-11-2014 г. НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК.


Последно променен на Сряда, 12 Ноември 2014 09:53