СЪОБЩЕНИЕ Печат
Написано от Връзки с обществеността   


С оглед на продължаващия снеговалеж Община Панагюрище се обръща с призив към гражданите да преместят паркираните моторни превозни средства от пътната и уличната мрежа, защото се възпрепятства работата на снегопочистващата техника.