ПОЗДРАВ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН ОТ ГАЛИНА МАТАНОВА - ЗАМЕСТНИК-КМЕТ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ" НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Печат
Написано от Връзки с обществеността   

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ,

15 септември – светло начало! Празник на празниците! Ден, в който сърцето пулсира вълнуващи чувства. Мислите творят полет в необятния, без граници за мечтите свят. Звучат български песни! Въздухът трепти от възторжените гласове на всички, които днес изпълваме училищното пространство!

Всеки български дом изпраща най-свидното – децата си, с вяра, надежда и любов, за да можем да ги видим след години вдъхновени творци на своя свят.

Искрят очите и на първокласниците. С плаха крачка, с китка цвете, пожелания за попътен вятър, за здраве и успех влизат в дома на познанието.

Силни чувства горят и тези, които за пореден път прекрачват прага на училището …

Плиснато е менче с вода, за да върви на всички като по вода!

Избрано си училище, за родно училище.

На този ден, повече от всякога, училището съпреживява заедността на всички ни.

Празничност, вяра в смисъла на образованието, съпреживяване, съучастие, единство на намеренията, споделеност …

Уважаеми родители, ученици, учители, панагюрци, Важно е да успяваме да ги изразяваме и споделяме и през цялата учебна година, за да бъде пътят на всички смислен …

Скъпи ученици,

Желая ви успешно пътуване във всички сфери на науката, спорта, изкуствата… вълнуващи приятелства…

Уважаеми учители,

В сърцето си съм стаила толкова образи на любими учители, на искрени съпреживявания със съучениците, любовта към професията учител …

Респект към труда ви, към професионализма, с който водите бъдещето за ръка!

Уважаеми родители,

Желая ви тези днешните чувства и готовност за съпричастност да се претворяват в активност и всички заедно да пишем страниците на историята на училищния живот.

15 септември – светли пориви и жажда за успех изпълват всички. Да ги съхраним, за да може преживяното през годината да остави трайни следи и добри спомени.

На добър час! Честита нова учебна година!

 

 

ГАЛИНА МАТАНОВА

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“