Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 - Прогимназиален етап на основна образователна степен

Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 - Прогимназиален етап на основна образователна степен
Величка Маринова Маслева - старши учител в ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище
1742  52.5%
Иванка Василева Тодева - старши учител в СУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище
1430  43.1%
Тотка Панова Герова - старши учител в ОУ „Двайсти април“, гр. Панагюрище
146  4.4%

Брой гласували  :  3318
Първо гласуване  :  Вторник, 11 Май 2021 06:21
Последно гласуване  :  Понеделник, 17 Май 2021 14:07