Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 -Предучилищно образование

Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 -Предучилищно образование
Цветанка Димитрова Мурджева - старши учител в ДГ „Първи юни“, гр. Панагюрище
141  100%

Брой гласували  :  141
Първо гласуване  :  Вторник, 11 Май 2021 07:17
Последно гласуване  :  Понеделник, 17 Май 2021 11:55