ИдентификацияКултура и традиции
КУЛТУРА Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

     Политиката на Община Панагюрище в сферата на културата е значим фактор за съхраняване на традициите, опазване на идентичността и развитието на родния край. Приоритетна е подкрепата на идеи за развитието на културните институции,   принципите на грижа и популяризиране на богатото ни културно наследство, свобода на художественото творчество, справедливост и равнопоставеност при финансирането на културните дейности, насърчаване на културното многообразие, приоритет върху творческата изява и стимулиране възможностите на творците, създаване на иновативни културни събития.

Основни цели и дейности залегнали в управленската програма в сферата на културата

  • Община със значими културни събития;
  • Община, подкрепяща творците;
  • Община, развиваща изкуството във всичките му форми;
  • Община съхраняваща и популяризираща своето културно – историческо  наследство.


КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ

Исторически музей, Панагюрище

Общинска библиотека „Стоян Дринов”, Панагюрище

Театър Дом – паметник, Панагюрище


ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Читалищата в Община Панагюрище са основен  фактор в развитието на местната култура. Все повече те се очертават не само като културни центрове, но и като центрове на гражданското общество. В община Панагюрище съдебно са регистрирани общо девет народни читалища. Всички те са регистрирани и в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата.

 Народно читалище „Виделина-1865”, гр. Панагюрище


 Народно читалище „Свети Боян Княз Български-2006”, гр. Панагюрище


 Народно читалище „Пробуда-1872”, с. Баня


 Народно читалище „Никола Й.Вапцаров-1927”, с. Бъта


 Народно читалище „Св.Св. Кирил и Методий-1912”, с. Оборище


 Народно читалище „Ванчо Пашов-1884”, с. Поибрене


 Народно читалище „Искра-1872”, с. Попинци


 Народно читалище „Васил Левски-1925”, с. Елшица


 Народно читалище „Христо Ботев-1927”, с. Левски

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

 Национална награда за литературна критика „Нешо Бончев”


 Общинска награда за краеведска дейност „Любородие”

Последно променен на Сряда, 07 Март 2018 08:01