ИдентификацияПрофил на купувача

За да виждате коректно информацията в това меню, моля използвайте Mozilla Firefox или Google Chrome!!! За тези, които предпочитат Internet Explorer, моля да използват  нови версии!!!ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

 

Възлагане на обществена поръчка по реда на гл. VІІІ а от ЗОП с предмет:  „Строителство на обект: Възстановяване на паркови пространства в с. Оборище и с. Панагюрски колонии“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Възстановяване на парка при Руски паметник в с. Оборище ”; Обособена позиция 2: „Възстановяване на паркови пространства и алеи в с. Панагюрски колонии”

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА - ОБОРИЩЕ

file icon pdf ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА - ОБОРИЩЕ

file icon pdf КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

file icon pdf ГЕН ПЛАН - ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ

file icon pdf ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА - ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ

file icon pdf КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ - ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

file icon pdf КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Строителство на обект: Възстановяване на паркови пространства в с. Оборище и с. Панагюрски колонии“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Възстановяване на парка при Руски паметник в с. Оборище ”; Обособена позиция 2: „Възстановяване на паркови пространства и алеи в с. Панагюрски колонии” - КЛАСИРА на първо място Консорциум „ВиДжиАр ДжиЕл“ ДЗЗД, гр.Пловдив.


Последно променен на Вторник, 20 Май 2014 13:14
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

file icon pdf РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

file icon pdf ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

file icon pdf ЧАСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА

file icon pdf ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ

file icon pdf РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО

file icon pdf КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

file icon pdf ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Строителство на обект - реконструкция и ремонт на Стара Баня и обособяване на Център за временни изложения с туристическа цел" - КЛАСИРА на първо място " Ремстрой - ИТД "ЕООД гр.Пловдив.

Последно променен на Вторник, 20 Май 2014 13:21
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл

"Подобряване на достъпа до Лесопарк с. Баня”.

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

file icon pdf ГЕН ПЛАН

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

file icon pdf РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ

file icon pdf РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ №2/02.04.2013 г.

Класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Осъществяване на строително ремонтни дейности за Подобряване на достъпа до Лесопарк с. Баня“ - КЛАСИРА на първо място Консорциум „ВиДжиАр ДжиЕл“ ДЗЗД, гр.Пловдив.

Последно променен на Вторник, 13 Май 2014 06:17
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Строителство на обект„Ремонт на читалища в с. Елшица и с. Бъта" по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „ Ремонт на НЧ "Васил Левски - 1925", с. Елшица; Обособена позиция № 2: „Ремонт на НЧ "Никола Йонков Вапцаров- 1927", с. Бъта”

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf Обособена позиция № 1 - Елшица

file icon pdf Обособена позиция № 1 - Елшица

file icon pdf Обособена позиция № 2 - Бъта

file icon pdf Обособена позиция № 2 - Бъта

КЛАСИРАНЕ на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Строителство на обект: „Ремонт на читалища в с. Елшица и с.Бъта“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на НЧ "Васил Левски - 1925", с.Елшица“ Обособена позиция № 2: „Ремонт на НЧ"Никола Йонков Вапцаров- 1927", с.Бъта“, въз основа на резултатите от извършената комплексна оценка (КО) на офертите както следва:

За Обособена позиция № 1: „Ремонт на НЧ "Васил Левски - 1925", с.Елшица“

Първо място: „Седстрой“ ЕООД гр.Самоков с КО 99.67 точки;

Второ място: Консорциум „ВиДжиАр ДжиЕл“ ДЗЗД, гр.Пловдив с КО 79.49 точки;

За Обособена позиция № 2: „Ремонт на НЧ"Никола Йонков Вапцаров- 1927", с.Бъта“

Първо място: Консорциум „ВиДжиАр ДжиЕл“ ДЗЗД, гр.Пловдив с КО 98.57 точки;

Второ място: -„Седстрой“ ЕООД гр.Самоков с КО 96.67 точки;


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

„Строителство на обект: "Възстановяване на спортни площадки"

по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Възстановяване на спортна площадка за мини футбол – с. Оборище”;

Обособена позиция № 2: „Възстановяване на две спортни площадки за футбол, баскетбол и волейбол – с. Панагюрски колонии”

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc Документация за участие

file icon pdf Обособена позиция № 1

file icon pdf Обособена позиция № 1 - 01

file icon pdf Обособена позиция № 1 - 02

file icon pdf Обособена позиция № 2

file icon pdf Обособена позиция № 2 - 01

file icon pdf Обособена позиция № 2 -02

file icon pdf КС и ТС

Класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Строителство на обект: "Възстановяване на спортни площадки"

по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Възстановяване на спортна площадка за мини футбол – с. Оборище”;

Обособена позиция № 2: „Възстановяване на две спортни площадки за футбол, баскетбол и волейбол – с. Панагюрски колонии”

- КЛАСИРА на първо място " Ремстрой - ИТД "ЕООД гр.Пловдив.

Последно променен на Вторник, 20 Май 2014 13:13
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл

Доставка   на строителни материали, необходими на Община Панагюрище по позиции:

Позиция 1 „Бетонови изделия”;

Позиция 2 „Инертен материал”;

Позиция 3 „Цимент”.

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon pdf Техническа спецификация

file icon doc Образци

Класиране на участниците относно проведената поръчка за избор на изпълнител за услуга по реда на чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП с предмет:

Доставка   на строителни материали , необходими на Община Панагюрище” по позиции:

Позиция 1 „Бетонови изделия”;

Позиция 2 „Инертни строителни материали”;

Позиция 3 „Цимент”,

 

За обособена Позиция 1 „Бетонови изделия”

на І място – „ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”ЕАД, ГР. СОФИЯ

на ІІ място -  „ ЛЕО БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД, ГР.БУРГАС

на ІІІ място„РАПИД - ЕКО” ООД, ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

на ІV място„ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД, ГР. БУРГАС

За обособена Позиция 2 „Инертни строителни материали

на І място – „РАПИД - ЕКО” ООД, ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

За обособена Позиция 3 „Цимент”

на І място – „РАПИД - ЕКО” ООД, ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

 

Последно променен на Понеделник, 14 Април 2014 12:30
 
Договаряне без обявление по ЗОП Печат Е-мейл

Упражняване на авторски надзор в съответствие с изискванията на Възложителя и нормативните правила по всички части включени в основни строителни дейности по инвестиционен проект " Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот " по следните обособени позиции: Обособена позиция 1:Благоустрояване и реконструкция на площад „20 – ти Април” и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци: Подобект 1: Благоустрояване и реконструкция на площад „20 – ти Април” и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци”.Подобект 2: Рехабилитация на градското обзавеждане в градски парк, между ул. "Кръстьо Гешанов", източно от р. Луда Яна и северно от кв. 244А.Подобект 3: Озеленяване и благоустрояване на пространството западно от река „Луда Яна”, северно от съществуващия пазар, източно от ул. ”Димчо Дебелянов” и южно от УПИ І4402 и УПИ Хобщ. Подобект 4: Рехабилитация на ул.”д-р Лонг” от ул." ул."Макгахан" до площад „20 – ти Април” – от о.т. 472 до 474. Подобект 5: Реконструкция на част от ул. "П. Карапетров" от о.т.448 до о.т.461 гр. Панагюрище. Обособена позиция 2: Реконструкция на тротоари и улично платно по ул. „Райна княгиня” от ул. „Иван Соколов” до ул. „Марин Шишков” – от о.т. 213, през о.т. 198, о.т. 93 до о.т. 31. Обособена позиция 3: Реконструкция на тротоари и улично платно по ул. „Райна Княгиня” от ул. „Марин Шишков” до ул. „Нистор Ружеков” - от о.т. 31 до о.т. 14 и изграждане на тротоари по ул. „Нистор Ружеков” от ул. „Райна Княгиня” до ул. „Кръстьо Чолаков” – от о.т. 14 до о.т. 180. Обособена позиция 4: Реконструкция и изграждане на тротоари по ул. „Нистор Ружеков” от ул. „Кръстьо Чолаков” до ул. „30-ти декември” - от о.т. 180 до о.т. 372 и и от о.т. 372, през о.т. 832, 394, 743, до о.т.748. Обособена позиция 5: Реконструкция на ул.”Цар Освободител” Подобект 1: Реконструкция на тротоари на ул.”Цар Освободител” от ул.”30-ти Декември” до пл."Цар Освободител" – от о.т 748 през о.т. 751, до о.т. 753, и реконструкция на детска площадка;Подобект 2: Реконструкция на тротоари и улично платно ул. ”Цар Освободител” от пл."Цар Освободител” до ул. "Генерал Скобелев" – от о.т. 731 през о.т. 734, о.т. 733, от. 735 до о.т. 682. Обособена позиция 6: Рехабилитация на ул.”Цар Освободител” Подобект 1: Реконструкция на тротоари и улично платно ул.”Цар Освободител” от ул. "Генерал Скобелев" до ул. "Богдан Овесянин" – от о.т. 682 през о.т. 684, о.т. 682, о.т. 681, о.т. 698а до о.т. 445; Подобект 2: Ремонт на обществена тоалетна на ул.”Цар Освободител”

file icon pdf Решение № 13 от 14.03.2014 г.

file icon pdf Покана за участие

file icon doc Приложения

file icon pdf Решение № 17 от 07.04.2014 г. за класиране

 

 

Последно променен на Понеделник, 07 Април 2014 14:11
 
Благоустрояване на част от ул.Димитър Коклев с.Оборище, Община Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

“Благоустрояване на част от ул."Димитър Коклев" с.Оборище, Община Панагюрище”

file icon jpg Скица

file icon doc Образци

 
Доставка и монтаж на противопожарна техника по проект Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Баня, общ. Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на противопожарна техника по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Баня, общ. Панагюрище” по мярка 226 "Възстановяване на горският потенциал въвеждане на превантивни дейности" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Решение

Обявление

file icon doc Документация

file icon zip Инвестиционен проект

file icon pdf Разрешение за строеж

Приложение 4

file icon pdf Решение № 11 от 10.03.2014 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 24.03.2014 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 31.03.2014 г.

 

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП отваряне на ценово предложение за обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на противопожарна техника по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Баня, общ. Панагюрище” по мярка 226 "Възстановяване на горският потенциал въвеждане на превантивни дейности" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

file icon pdf ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

file icon pdf Решение за избор на изпълнител


Последно променен на Понеделник, 19 Май 2014 12:05
 
Открита процедура по ЗОП Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

“Текущ ремонт по поддържане на улици в Община Панагюрище – 2014 г."

file icon pdf РЕШЕНИЕ № 8 от 20.02.2014 г.

file icon pdf ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 14.03.2014 г.

file icon pdf Образец № 16 - Проект на договор

file icon pdf Отваряне на ценовите оферти

В изпълнение на чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъдат оповестени на 03.04.2014 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Община Панагюрище.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

Адв. Димитър Куртев

Председател на комисията

file icon pdf Решение № 16 от 04.04.2014 г. за класиране

Последно променен на Петък, 04 Април 2014 12:08
 
Доставка на горива за МПС, собственост на община Панагюрище и ОП ЧИСТОТА Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Доставка на горива за МПС,  собственост на община Панагюрище и  ОП “ЧИСТОТА”

file icon doc Документация

file icon pdf Обявление

file icon pdf Решение

file icon pdf Отваряне на ценовите предложения

file icon pdf Решение № 15 от 03.04.2014 г. за класиране на участниците в процедурата

Последно променен на Четвъртък, 03 Април 2014 14:14
 
Още статии...
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Край >>

Страница 3 от 7