ИдентификацияТуризъм
Туризъм Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Местоположението, благоприятните климатични особености, лечебните минерални извори, щедрата природа, уникалните археологически и културно-исторически паметници, значимите събития от Април 1876 година правят Община Панагюрище удобно и привлекателно място за туризъм. Близостта до столицата София (92 км.), до големите областни центрове Пловдив (78 км.) и Пазарджик (43 км.) и удобната изходна позиция за посещение на забележителни природни и исторически обекти в Средна гора – Копривщица, Старосел, Хисар – определят стратегическото местоположение на общината.


ПРИРОДНИ ДАДЕНОСТИ, ПЕШЕХОДЕН И ЕКОЛОГИЧЕН ТУРИЗЪМ


Характерът на релефа в Община Панагюрище е средно до ниско-планински и хълмист. Средната надморска височина е 683м. Намиращите се в близост до град Панагюрище най-високи средногорски върхове – връх Богдан (1604 м.) и връх Бунай (1579 м.), в съчетание с чистия въздух и около 20-те защитени природни обекта и исторически местности, разположени сред красиви високопланински ливади и прохладни букови и дъбови гори, са предпоставка за развитието на пешеходния и екологичния туризъм. В района са построени няколко туристически хижи – хижа „Павел Делирадев“, хижа „Оборище“, хижа „Райна Княгиня“, хижа „Мала Братия“.СЕЛСКИ, ЗИМЕН И АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ

В Община Панагюрище има благоприятни условия за селски, зимен и алтернативен туризъм, които все още на са добре развити.

На 16 километра от град Панагюрище се намира известният планински курорт Панагюрски колонии (1040 м.), основан в началото на 20 век като място за отдих и укрепване здравето на децата от Панагюрските околия. Въздухът там е оценен като изключително лечебен за белодробни заболявания. На Панагюрски колонии има ски-писта за начинаещи със ски-влек.

Развива се алтернативният, конгресният и фестивалният туризъм. Разработват се алтернативни форми на туризъм. Разработват се алтернативни форми на туризъм – велотуризъм, дегустация на напитки в приятна обстановка, природопознавателен туризъм, спортен риболов и други.

Изградени са специфични маршрути – „Тракийски селища в Средна гора“.

Организират се посещения на фолклорни събития, провеждат се конференции, семинари, обучения и други.
КУЛТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ

Многобройните археологически находки и исторически паметници в Община Панагюрище свидетелстват за богатото древно минало на района. Уникалното и със своето значение Панагюрско златно съкровище, редица тракийски некрополи, гробници и храмове, многобройните средновековни крепости – „Красен“ и „Душков пчелин“ и калетата допринасят за развитието на културно-познавателният туризъм.

Музейната мрежа в града е добре развита и организирана в музейния ансамбъл, който включва Централен исторически музей и няколко възрожденски къщи с етнографски експозиции. Построени в средата на 19 век, в тях е пресъздадена атмосферата от навечерието на Априлското въстание, показани са битът, традициите и основните занаяти на населението.

Най-ярък паметник от древната епоха на траките е откритото през 1949 година Панагюрско златно съкровище.

В мразовитото утро на 8-ми декември 1949 година, тримата братя – Павел, Петко и Михаил Дейкови копаят глина в района на керемидената фабрика край Панагюрище, когато изведнъж пред тях лъчите на оскъдното слънце заиграват по рога на елени, осветяват лица на хора, придошли от далечни векове, трепват драпериите на одеждите им, сякаш ще отворят устни женските глави и ще промълвят тайната, крита повече от две хилядолетия.

Панагюрското златно съкровище се състой от 9 съда с богата украса, изработено е от чисто злато и тежи 6 килограма и 164 грама. Най-големият съд е амфората – ритон, 7 са ритони – 3 с формата на животински глави, 1 като протоме (задна част на тяло) на козел, 3 женски глави и една фиала.

Датировката на съкровището, макар и силно затруднена, въз основа на стиловия анализ, може да се отнесе най-общо в рамките на 4 век пр. Хр., най-вероятно последните 3-4 десетилетия.

Произведение с огромно значение за историята и за световното изкуство, съкровището легитимира траките като носители на високохудожествени творчески и технически традиции, с които те дават принос в развитието на световната култура.

Всяка година в рамките на един месец, оригиналът на Панагюрското златно съкровище се излага в експозицията „Панагюрско златно съкровище“ в специално построена зала-трезор, дарение от „Асарел-Медет“ АД и лично от д-р. инж. Лъчезар Цоцорков – меценат на културата, а през останалото време – точно негово копие.

Впечатляваща е „огърлицата“ от възрожденски къщи, музеи и паметници в Панагюрище – град с неповторима атмосфера, който пази традициите и наследството си, съхранява българския дух.

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  (http://museumpan.com/)

Историческият музей има следните отдели - Археология, Етнология, Българските земи XV - XIX век, Нова, най-нова история и Природонаучен отдел. Към музея функционират като обслужващи звена специализирана библиотека с над 6000 тома научна литература - старопечатни книги и периодични издания и фондохранилище, организирано в самостоятелна сграда. През 1964 г. е построена двуетажна музейна сграда с площ от 400 кв. м, в която е изградена експозиция, посветена на участието на Панагюрище в Априлското въстание през 1876 г.На 16 април 2012 г. в двора на музея се откри новоизградена зала-трезор на Панагюрското златно съкровище, дарение от „Асарел-Медет” АД и лично от д-р инж. Лъчезар Цоцорков – меценат на културата.

В двора на музея са разположени макети на занаятчийски работилници, показващи разнообразието на занаяти в Панагюрище. В навечерието на Априлското въстание в града има 563 занаятчийски работилници, в които работят 2844 майстори, калфи и чираци.

Панагюрската чаршия

„Панагюрище кичеше, като роза разцъфтена, зелено кадифените поли на несравнимата по хубостите си Средна гора…Стотици работилници с хиляди работници: мъже, жени, деца от тъмни зори до късна вечер непрекъснато действуваха и произвеждаха грамадни количества стоки, които се разнасяха надалече и нашироко. Панагюрище представляваше тогава пчелин през медоносна година.“

Из „Бележки върху икономическото положение на град Панагюрище преди и след въстанието“ – Марин Влайков

Абаджийница; Папукчийница; Златарница;Мутафчийница; Ковачница; Кожухарница; Бакърджийница; Килимарница; Кантарджийница.Дудекова къща

Дудековата къща, част от музейния комплекс, е архитектурно-историческа забележителност в Панагюрище от епохата на Възраждането, с етнографско-историческа експозиция, отразяваща възрожденския бит и култура. Построена през 1856 г. Собственост на търговеца Петър Дудеков, убит от турците при потушаване на Априлското въстание. Пловдивски тип къща със симетричен план на застрояване. Богата вътрешна архитектурно-декоративна украса.Експозицията на първия етаж отразява ежедневието, чрез традиционните предмети на домашните занаяти, огнищен инвентар, съдове за приготвяне и консумиране на храната и кътове за отдих с типичните постелки и завивки, с традиционни мъжки и женски носии.Тутева къща

Къщата на Иван Тутев – дребен търговец от стар войнугански род, е строена през 1873-1874 година. Изографисана е през 1857 година от панагюреца Иван Марков Гълъбов. Експозицията „20-ти Април“ е посветена на един от най-величавите моменти в българската история – обявяването на Априлското въстание. Къщата пресъздава обстановката от онзи съдбовен ден – гостна стая, в която отсядат апостолите, стаята на писарите, които преписват възванието към българския народ. В експозицията е изложено и копие на Карловското знаме, което развяват апостолите и с възгласие: „Бунт! На оръжие“ в 16ч. и 10 мин. На 20 април 1876 година възвестяват началото на Великата народна епопея.


Лекова къща

Къщата на Иван Леков е построена след Кримската война и е изографисана през 1873 година. Собственикът й, богат търговец, е революционен деец и участник в Априлското въстание. Наред с историческата стойност, Лековата къща е и ценен, уникален паметник на възрожденската архитектура. Изключителната стенописна украса отвътре и отвън на сградата е изпълнена от местния автор Иван Зографов. В салона впечатлява „Колелото на живота“, отразяващо характерната за епохата житейска философия.
Джунова къща

Тематичната експозиция "Панагюрска златарска школа" е разположена в Джуновата къща - част от музейния комплекс, построена през 1893 г. Експозицията проследява възникването и развитието на Панагюрската златарска школа и владените от нея техники на изработка: леене, емайл, коване и филигран.
Хаджидимитровата къща

Построена е през 1895 г. В нея са подредени експонати по колекции - грънчарство, медникарство, златарство, резбарство, художествени произведения и ръкописи.


Дринова къща


Дриновата къща е построена през 30-те години на ХІХ век. Родът Дринови се вписва трайно в историята на борбите за национално освобождение, културно издигане и възстановяване на българската държава : - Проф. Марин Дринов – първият български учен – историк.КЪЩА-МУЗЕЙ „РАЙНА КНЯГИНЯ“

Родната къща на Райна Княгиня е паметник на културата с национално значение. Тя е представител на средногорския тип асиметрична къща. Старинен надпис, запазен върху една от гредите на голямата дворна врата, сочи годината на построяване – 1673, и нейните първи собственици – Тасо и Михо.

В този дом на 6/18.01.1856г. се ражда бъдещата знаменоска на априлското въстание – Райна Попгеоргиева Футекова – Райна Княгиня.

На 3 май 1950г. къща-музей „Райна Княгиня“ разтваря врати за първите посетители.

През 1979/81г. е извършена основна реставрация на къщата. В бившата занаятчийска работилница „Керена“, на първи етаж е представена експозиция, посветена на живота и ролята на Райна Княгиня по време на Априлското въстание.

Етнографската експозиция на втория етаж дава представа за обстановката, в която се ражда и израства бележитата българка.

Сред ценните реликви в музея е Главното знаме на панагюрските въстаници, което Райна Княгиня възпроизвежда през 1901г. по случай първото официално честване на Априлското въстание.

В двора на къщата-музей се намира мраморна скулптура на знаменоската, под която се съхраняват нейните тленни останки.

През 1922г. наследниците на Райна Княгиня даряват къщата на Община Панагюрище. Повече от половин столетие, около два милиона и половина българи, свели глави, минават през малката дървена портичка, за да се поклонят пред безсмъртното дело на Знаменоската и отнасят със себе си частица от родолюбието на една велика епоха.


Къща-музей „Райна Княгиня“ е включена през 2006г. в мобилния екскурзовод „България на длан“. През 2006г. в чест на 150-годишнината от рождението на Райна Княгиня и 130-годишнината от Априлската епопея в Панагюрище е построен паметник на Знаменоската. Средствата са осигурени изцяло от дарения на местните жители. В дарителската кампания се включват училища, детски градини, фирми, културни институти, граждани от общината.Паметникът е дело на скулптора Делчо Пъков. На официалното му откриване на 1 май присъстват Президентът на Република България, Председателят на Народното събрание, Министър-председателят.

НАЦИОНАЛЕН МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „АПРИЛЦИ“

Издигнат през 1976 година по случай 100-годишнината от Априлското въстание. Природа, архитектура и скулптура са обединени в един въздействащ и вълнуващ спектакъл.ИСТОРИЧЕСКА МЕСТНОСТ „ОБОРИЩЕ“

Историческата местност „Оборище“ се намира на около 7 километра северозападно от Панагюрище, скътана в пазвите на Средна гора.

Тук през пролетта на 1876 година се провежда Първото Българско Велико Народно Събрание. Издигнатият през 1982 година паметник пази имената на участниците в него и напомня за чистотата, героизма и саможертвователността на българския народ. Всяка година по време на Националните тържества в чест на годишнините от Априлското въстание пред паметника на Оборище на 2 май се събират българи от цялата страна на всенародно поклонение.


ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ

Експозицията е направена от учителя Михаил Савлеков. Днес тя е обогатена и разположена в отделна сграда, като включва разделите: „Геология“, „Безгръбначни животни“, „Риби, земноводни, влечуги“ и „Птици“.

Диорама пресъздава живописна картина от Панагюрска Средна гора с нейната характерна флора и фауна.

Експозицията е обогатена и с раздел „Екзотика“, в който са включени ловни трофеи от 30 вида африкански животни, подарени от панагюреца Никола Делирадев, живял в Етиопия 55 години.
ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ


Световно първенство по фойерверки „Огън, цвят и фантазия“

В Световното първенство по фойерверки участват само опитни пиротехници, които имат талант да правят изкуство с фойерверките. Всички отбори разполагат с едни и същи материали като количество, ефекти и вид, за да могат на база на избрана от тях мелодия, да представят своите фантазии. Всеки отбор подготвя двуминутно шоу „Свободен стил“, което не се оценява от журито. Следва 7-8 минутно шоу, което се оценява по определени критерии и точкова система. Публиката има възможността да се наслади на изкуството и майсторството на отборите, показано чрез различни комбинации от ефекти, размер и височина на фойерверките.

Организатор е Община Панагюрище, а координатор - “Огнена хризантема” ЕООД с управител Иван Иванов.


Международен младежки танцов фестивал „Пъстър свят“

Град Панагюрище става център за среща на далечни и непознати култури, на младостта и таланта, на приятелството и любовта към танца.

Фестивалът дава възможност за изява на значителен брой млади хора и допринася за повишаване на мотивацията им да се занимават с творческа дейност, размяна на информация и културен обмен.

Организатор е Община Панагюрище. Партньори - Общински младежки парламент  и Държавната агенция за българите в чужбина


Международен конкурс за млади оперни певци „Елена Николай“

С преклонение пред колосалния талант на оперната дива Елена Николай, организаторите отдават заслужена почит към нейния принос в развитието на световното оперно изкуство. Конкурсът за млади оперни певци на нейно име възкресява крехката българска памет и напомня, че оперните ни таланти са онези, които винаги са нареждали България в челните редици на световната култура. Панагюрище отдава нужното внимание на всички свои съкровища, сред които е и легендарната оперна певица Елена Николай.

Организатори са Община Панагюрище и организационен комитет.Национален фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен „Родолюбие“

В столицата на свободата – Панагюрище се събират млади хора от цялата страна, които чрез патриотичните песни изразяват своята любов към родината, дома, приятелите и всичко българско.

Организатори са Община Панагюрище, ОДК и инициативен комитет.МИНЕРАЛНИ ИЗВОРИ И БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН ТУРИЗЪМ

На територията на Община Панагюрище се намират няколко минерални извора, които със своя състав и лечебни свойства са предпоставка за развитието на балнеолечебен туризъм. Термални минерални води има в град Панагюрище, село Баня и село Поибрене. Построени са по една минерална баня във всяко от селищата.

Водата в Панагюрище е с температура 40 градуса, сулфатна, натриева, калциева с минерализация 0,58 мг/л. Подходяща е за лечение на травми, заболявания на опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдовата и храносмилателна система.

Изворите в село Баня са азотни, сулфатни, натриеви, калиеви с минерализация 0,54-0,70 мг/л. и температура 25-40 градуса. Използват се за лечение на сърдечно-съдови заболявания на храносмилателната система и др. Минералната вода в Поибрене е с температура 33-42 градуса, алкална, сулфатна, натриева, флуорна с ниска минерализация – 0,53 мг/л.
ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

В Община Панагюрище има големи горски масиви с естествени гори от дъб, габър, горун и благун, а във високите части на Средна гора – високостеблени букови гори. Ловно стопанство Панагюрище обхваща 17 500 ха. В него съществува голямо разнообразие от различни видове дивеч – благороден елен, елен лопатар, сърна, дива свиня, муфлон, както и голямо количество дребен и прелетен дивеч, хищници – вълк, лисица, чакал, грабливи птици. Интерес представлява ловния резерват за муфлони край село Елшица и базата за обучение на ловни кучета край село Баня.
ХОТЕЛИ И МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Спа комплекс „Каменград“ – разположен в центъра на град Панагюрище. Изцяло ориентиран в предлагането на СПА и Уелнес услуги, които в комбинация с конферентния и спортен център, създават отлични условия за организиране на фирмени и спортни мероприятия.

4500, Панагюрище

ул. „Павел Бобеков“ 2

Телефон: +359 357 628 77, мобилен: +359 879 801 901

http://kamengrad.thracian-hoteliers.com


Хотелски комплекс „Джуджева къща“ – единствения по рода си в Панагюрище, запазил и пресъздал духа на възрожденската архитектура на града. Комплексът се състои от две самостоятелни сгради във възрожденски стил. Сградите са обявени за архитектурен паметник от местно значение. Комплексът е сертифициран с марка за качество „Зелена къща“ за устойчив туризъм на БААТ.

4500, Панагюрище

ул. „ Кръстьо Чолаков“ 17

Телефон: 0896 060677

http://www.hoteldjudjevakyshta.com
Хотел-ресторант „Виктория“ – най-новият хотел в Панагюрище. Разположен в центъра на града, в близост до културни и исторически забележителности. Хотел-ресторант „Виктория“ е елитен хотел, предлагащ невероятен комфорт, отлични условия за релакс – сауна, масаж, джакузи и козметичен салон.

4500, Панагюрище

площад „20-ти Април“

телефон: +359 357 67183,  GSM: 0889 909080

http://www.hotelrestaurantvictoria.com

Къща за гости „Бонбон“ – разполага с 2 апартамента, единия, от които с кухненски бокс, студио и 2 двойни стаи – обща леглова база - до 15 места. Навсякъде има безжичен и безплатен интернет, закрит гараж до 4 коли, кабелна телевизия и възможност за хранене.

4500, Панагюрище, ул. „Цар Освободител“8

GSM: 0888 420188

http://www.hotelbonbon.com
Хотел „Наслука“ – намира се в самия център на село Баня. Разполага с ресторант, механа само за гостите на хотела, външна градина с битова обстановка, барбекю и традиционна фурна за печене на агнета. Стаите са със самостоятелен санитарен възел, баня, климатик, WC, кабелна телевизия с над 150 програми и WiFi. Хотелът разполага с термоспа кабина.

Адрес: село Баня, община Панагюрище

GSM: 0887 890 719

E-mail: burova_desi@abv.bg
Хотел „Оазис“ – разположен е в централната част на село Баня и е в непосредствена близост до         градския парк. Хотелът разполага с открит и закрит басейн с температура на водата 37 градуса, която се препоръчва за лечение на двигателно-опорната система, стомашно чревни и бъбречни заболявания. Хотелът е подходящ за провеждане на семейни и фирмени партита, зелени, бели и плувни училища, спортни лагери )с възможност за ползване на стадион и зала със сцена).

Адрес: с. Баня, общ. Панагюрище

GSM: 0888 924 398

e-mail: niki_nb2002@abv.bg

http://hoteloazis.ovo.bg/Семеен хотел „Таверната“ - “Таверната” се намира на една от основните улици на град Панагюрище в непосредствена близост до автогарата и градската баня. Разположението му позволява, чрез кратка разходка достъп до центъра на града, както и до всички търговски и увеселителни обекти.


За контакти и резервации:

град Панагюрище, ул. „Г. Бозаджиев „24

Тел.: 0357/ 6 36 59

GSM: 088 758578 – Николай Панчовски


Семеен хотел „M&C Буров“ - Разположен на главната улица на град Панагюрище, хотелът  предлага уникална атмосфера, съчетаваща автентичен  традиционно-битов стил с едно модерно обзавеждане.

http://www.msburov.com

гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски № 46

Телефон: 0887 603 607; 0895 638 300

E-mail: ms_burov[at]abv.bg


Семеен хотел „Замъка Вебо“

Намира се в гр. Панагюрище на 100м от Горната чаршия. Разстоянието до центъра на града е 500м, също толкова е до къщата музей на Райна Княгиня, а до градския исторически музей със световно известното Панагюрско златно съкровище е 700м.

гр. Панагюрище, ул. „Рад Гемеджиев” № 20

GSM 0887295629; 0886633596

GSM 0887522562; 0897522562

e-mail: zamakawebo@gmail.comХотел „Кава“

Адрес: Панагюрище, ул. ,,Оборище 21

Телефони: 0887 / 994208Последно променен на Петък, 24 Февруари 2017 06:58