ИдентификацияПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9036512 Печат Е-мейл

„Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на коритото на река Луда Яна в регулационните граници на град Панагюрище“.

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

file icon doc ОБРАЗЦИ

file icon jpg ЕТАП I

file icon jpg EТАП II

file icon jpg ЕТАП III

file icon jpg ЕТАП IV

Публичната покана е свалена от Портала – раздел „Публични покани“ на Агенция по обществени поръчки, съгласно Заповед № 800 от 02.12.2014 г. на Кмета на Община Панагюрище.

Последно променен на Сряда, 03 Декември 2014 09:40