ИдентификацияПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9032747 Печат Е-мейл

Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Панагюрище за учебната 2014-2015 г.по три обособени позиции, както следва:Обособена позиция I с направление/маршрут:Баня – Панагюрище – Баня(07.15 - 30 ученика,13.30-14.30 - 17 ученика, 16.30 - 13 ученика),Обособена позиция II с направление/маршрут:Бъта – Панагюрище – Бъта(07.15 - 54 ученика,13.30-14.30 - 20 ученика, 16.30 - 34 ученика),Обособена позиция III с направление/маршрут:Оборище – Панагюрище – Оборище(07.15 - 63 ученика,13.30-14.30 - 47 ученика, 16.30 - 16 ученика).

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

file icon xls СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 1

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 2

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 3

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 4

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 5

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 6

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 7

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 8

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 9

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 10

file icon doc ДОГОВОР - ПРОЕКТ

file icon doc МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ

file icon pdf Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № 556 от 26.08.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в резултат на публикувана публична покан с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на община Панагюрище за учебната 2014 - 2015 година“ по 3 /три/ обособени позиции

Последно променен на Вторник, 26 Август 2014 13:37