ИдентификацияАнкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 -Предучилищно образование
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 -Начален етап на основна образователна степен
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 - Прогимназиален етап на основна образователна степен
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 - Средно образование
 
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ - 00564-2014-0009 Печат Е-мейл

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет "Упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект "Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на село Баня, община Панагюрище".

file icon pdf Решение № 20 от 17.07.2014 г.

file icon pdf ПОКАНА И ОБРАЗЦИ

file icon pdf Решение № 22 от 04.08.2014 г.

Последно променен на Понеделник, 04 Август 2014 07:08