ИдентификацияПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

Строителство на обект "Реконструкция на тротоари по ул. ”Одрин” в гр. Панагюрище"

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon doc ОБРАЗЦИ

file icon doc ДОГОВОР

file icon pdf КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

file icon pdf НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

file icon pdf СИТУАЦИЯ

file icon pdf СКИЦА

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

file icon pdf ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Община Панагюрище, съобщава на всички заинтересовани лица, че отварянето на офертите по процедура  на публична покана, с предмет: „Строителство на обект "Реконструкция на тротоари по ул. ”Одрин” в гр. Панагюрище ще се проведе на 03.07.2014г. от 13,00ч. в Заседателната зала на община Панагюрище, ет.3.


Последно променен на Петък, 27 Юни 2014 08:59